Mustjala päevakeskuse arhitektuurikonkursi võitis "ÖU"

 Mustjalas päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkursile laekunud 36 töö seast väljus võitjana Molumba OÜ lahendus.

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas Mustjalas päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkursi, et leida eakatele ja erivajadusega inimestele parim elukeskkond nii hoone terviklahenduses kui ka õuealal. Vald on võtnud eesmärgiks avada päevakeskus-pansionaat 2021. aastal.

Võistlusele laekus 36 tööd, mis kõik esitati ideekonkursi žüriile hindamiseks. Žürii liikmed tutvusid võistlustöödega iseseisvalt ning hindasid ühiselt võistlustööde vastavust ideekonkursi hindamiskriteeriumidele:  kavandi arhitektuurne kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus võistlusülesandele, ruumiprogrammile ning lõppkasutaja ootustele; maastikuarhitektuurne lahendus, sobivus ümbritsevasse keskkonda ning seotus olemasolevate hoonetega; eeldatavad ekspluatatsioonikulud, sh ehituslik ökonoomsus ja kulude suurus hoone elukaare jooksul ning kavandi eeldatav ehitusmaksumus. 

Žürii otsustas jagada ideevõistluse preemiad järgnevalt: 

I preemia (7500 eurot) ideekavandile märgusõnaga „ÖU“. Kavandi esitaja Molumba OÜ, autorid Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan. 

II preemia (5000 eurot) ideekavandile märgusõnaga „KALLISTUS“.  Kavandi esitaja KUU OÜ, autorid Koit Ojaliiv ja Juhan Rohtla. 

III preemia (3000 eurot) ideekavandile märgusõnaga „KIVESAID“.  Kavandi esitaja ALVER ARHITEKTID OÜ, autorid Andres Alver, Sven Koppel, Tarmo Laht, Gert Gurijev. 

Ergutuspreemia (750 eurot) ideekavandile märgusõnaga „IDÜLL“.  Kavandi esitaja OÜ b210, autorid Oskars Vāvere, Līva Nordmane, Liene Adumāne-Vāvere, Mārtiņš Rusiņš, Olga Trebuhina, Madara Migale, Vilnis Tinuss, Emīls Maksims, Mari Hunt, Nele Šverns, Aet Ader ja Karin Tõugu. 

Ergutuspreemia (750 eurot) ideekavandile märgusõnaga „KÜLAKODU“. Kavandi esitaja ühisosalejad Lauder Architects, SIA ja Symptom Arhitekt OÜ, ideekavandi autorid Zane Kalnina, Valdis Linde, Viesturs Dille, Rita Laudere, Rasa Gravite, Karlis Lauders ja Tõnu Laanemäe. 

Žürii otsus oli võidutööde ja ergutuspreemia puhul üksmeelne. Suure hulga kõrgetasemeliste tööde tõttu otsustas žürii ergutuspreemia jagada kahe tugeva töö vahel. 

Ideekonkursi žürii esimees abivallavanem Marili Niits ütles, et võidutöö „ÖU“ ideelahenduse tugevuseks on ringliiklusega plaanilahendus, mis võimaldab antud hoonet kasutada maksimaalselt, andes seejuures võimaluse hiljem hoone sisu üle vaadata vastavalt piirkonna vajadustele. „Pansionaadi ruumid on avarad ja kodused, hoone sise- ja välisarhitektuur on omavahel heas kooskõlas,“ ütles Marili Niits.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht lisas, et võidutöö on ideelahenduslikult julge ja omanäoline. „Kindlasti on see eristuv lahendus nii interjööri kui ka eksterjööri poolest, jäädes seejuures inimsõbralikuks ja inimmõõtmeliseks. Hästi on lahendatud erinevate privaatsusastmetega väli- ja sisealad. Ruumiprogramm on kõrgetasemeliselt komponeeritud.“

Ideekonkursi žüriisse kuulusid: Marili Niits, Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem (esimees); Heli Ernesaks, Eesti Arhitektide Liit; Marika Lõoke, Eesti Arhitektide Liit; Eeva Masso, Eesti Sisearhitektide Liit; Kalle Kolter, Saaremaa valla Mustjala teenuskeskuse juht ja Mark Grimitliht, Saaremaa vallavalitsuse vallaarhitekt. 

Tagasi üles