MUHU UUDISSED ⟩ Liiva pasturaatis oo nüid vabakontur

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ja nüid kuulake just kõik, paiguldased muhulased ja nie kua, kis siia iga nädali lõppus või paljast vahest aruarva sattuvad. Selle pandeemia aegas oo juba niipalju aega jalgu suan seena piale aada, et nüid põle tüöteguga änam ool ja oobil vahet mitte. 

Aga kui sool kodu ikka kari lapsi kilkamas oo, või niidumassinad urisevad või oo sie kodu vahtimine nii ää tüidan, et tahaks ometiks ühekorra kuskil mõjal kenas vaikses kohtas oma konturitüöd tiha, siis nüid oo Muhuse tekkin sõukste asjatoemetamiste jäuks üks uus ja kena koht. Liiva pasturaatis oo ühtekokku kuus lauda ja istet, mise taga ja pial suab oma iti- ja nutivahenditega rahupärast tüöta. Ja internetti oo terve maja täis! Õues põle viel katsun, äkist oo sial kua. Kis tahab, suab omaette kambri, kis tahab, siis suab nõukse kohta, kus teises tua otsas (ikka tüki muad kaugemas kut kaks mietrid) kua keegid oma tlahvisid lõbistab. Tüötegu nurkasid oo igatsuguseid. Üks oo uhkem kut teene ja igal lavatagusel oo oma jutt kua jutusta. 

Paljast valitse nõuke välja, mis soole paramini sünnib. Tule tunniks-puariks või terveks päävaks või terveks nädaliks või kuuks või kasvõi terveks vuastaks! Tulisema kena vaikne koht oo! Ja kui sa tahad vahepial kenad värsked õhku ingata,siis suab pissikse pausi kua tüöle sisse tiha ja sialsammas pasturaadi kõrvas, roosiaidas rinki kuipida või pinginuka pial istu ja ninaga nuusuta. Ui sial oo irmus kenad ja piened aisud juba. Pärast jälle pia lahkem ja näpud juosvad nobemini. Kohvet suab omale kua kieta, kis kangest tahab. Ehkkid neh, lõunaaegas suab põlast ju Liiva linnas mitme kohja pialt.

Neh, kui sool nüid juba kange tahtmine piale tulli, siis ää oodak mitte änam. Mõned kohjad oo niikutnii juba mitmeks aaks kindi. Nõnna et võta ruttu televonn taskust välja ja elista Koguva Luasu Kadrile ja uuri ja tie kaupa. Kadri nummer oo 53 404 369. Või siis kirjuta muhu@parandikool.ee.

Aigusi ja pisikuid põle taris karta, sest kässi suab vie ja seebiga pesta ja kalidoris kapi nuka pial oo sie kätemürgitamise pudel kua kenaste olemas. Mudud kis tahab omale midagid palge ette sättida, siis sõuksed asjad piaks omal seltsis olema. Selle kohja pialt oo nii ehk nii igalühel omadmuodi tahtmised.

Vat sõuksed luod ja laulud, olge ikka terved ja munuksed!

Tagasi üles