MUHU UUDISSED ⟩ Suur sui oo kätte jõudn

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Oome lähäb Liiva kuolimajast jälle üks lennutäis nuori välja! Nende minemine oo pire teist lääni, kut igakordas oln oo. Ma mõtlesi nende piale ja mool olli teestest ikka ühna kahu. Poolest märtsikuust pargiti lapsed kojo ja kis oskas siis arvata, et võib nii ullusti minna, et ühessandal lassil kuolimajase änam väga palju asja põlegid. Neh pissike pidu nendele ikka riede tihasse ja tutipäe olli kua. 

Aga kulla munuksed, ärge olge väga kurvad! Ehkkid nüid te vaote kaudu ilma laiali, aga siia Muhu suarde jäevad teite juurikad ikka kindi. Neid ep piasta siit ükskid vägi ega võim lahti. Ja kis tahab viel eluilmal oma kuolimaja minna vuatama, siis vaevalt et teitid sialt kõige kahudega välja vissatse.

Neh, ega juandeni põlegid änam pitkemalt jäen kut paljast kaks nädalt. Hellamual suurt tuld sievuasta põle. Aga oogid paramaks. Suab omas külas rahupärast iseomadega seltsis tule jaares olla. 

Vahest oo ühna kena sedaviisi vaiksest ja omaette tuld vahti. Põle tariskid igakordas sõukest irmpsat prallet. Ja kieltud põle ju kodu õue pial rahvariidid selgas pidada ja laulu ja tantsi lüia. Muakonna laulupidu jähi niigid mineva laupa ää. Nõnna et tuleb omal kodu korralda.

Pitkemad reisud jäevad kua selle sui ää. Aga suab ju kaudu Eestimuad kua rinki laska küll. Ja neh, akkaks omast Muhu suarest pihta. Koguvas suab jälle muuseumis köia. Mitu näitust oo nendel ülal. Tooma sigadelautas oo “Muhu ja Läti”. Väljal suab nähe Muhu mustrime. Siis oo viel Tooma täkulautas näitus saavuastasest Suaremua raudtiest ja Võiküla raudtiest kua ja Väljal oo jälle saa-vuastasest kinust Suaremual. Inä ikka, mis piened asjad juba nii vanaks suan. 

Selle kuu sihes oo muuseum lahti teisibest laupani kellu kümnest viieni. Eemu veski oo kuu lõpuni kindi. Suuremaid pidusid viel põle, aga näitusi uudista suab ju ometiks.

Liival suab jälle burritusid mekuta ja selle sui pidada Muhurito juures pitsasid kua pakutama. Nende kange süömalats oo nüid sial uie keskväljaku taga nukkas. Neh selle levab ju kohe üles. Nii sur erk ja kiri!

Ja ma ole vuadan, et neid turukauplejaid sial uie latsi pial, neid ikka jägub. Ja pakutse just kõiki asju. Kis riidid, kis taimi, kis suitsukala. Just kõiki asju! Sui oo kätte jõudn.

Neh, et olge siis ikka munuksed!

Tagasi üles