MUHU UUDISSED ⟩ Suisel aal Muhus

Irena Tarvis FOTO: Erakogu

Sina kallis aeg! Neh, Hellamoal suurt leedutuld põle oln ja kuskil Suaremua pial kua põle kuulda oln mitte, aga sie ep tähända pooleskid, et rahvas pühadeks ennassid siia kokku põleks aan! Irmus kena oo tiada, et sie va koroona põle mitte ülemoalasi ää kohutan ja neid oo masu rohkemgid viel kut iga sui. Vähämasti Liiva vahel oo küll tihem rahva liikumine kut keskel Tartu linna ma karda.

Neh, ja oo siis sial vähätumaks köimist! Meitel oo ju nüid oma turg, sur uhke ja moekas! Ja neid suri turukaupmehi oo ikka üksjägu. Ja turu taga nurkas oo nüid Muhurito oma letiga ja naad oo omale pitsade küpsetamise ahu kua viel juure suan. Neh, ja konsumi nurkas oo jälle jäätisemüik! Sial oo just masu sadat sorti jäätist küll. Üks oo mõnusam kut teene. Suaks nie enne sügist kõik ää mekuta! Ja Koostas ja Tõnissel oo söömakohjad ja nõiapoed oo ja leiba-kala suab kua ja... Just omingust õhtani kulub aeg käest ää, kui sa tahad rahupärast kõik kohjad läbi köia!

Neh, ja kui kellelgid Liiva linnas, iseäranis, Liiva puodis kitsaks lähäb, siis nüid suab ju Orisare kua puodi minna. Orisare rahvas köisid masu vuastapäävad Muhu vahet, asi siis nüid meitel sõnnagid minna oo. Suisel aal oo sial ikka tüki vaiksem küll. Neh, sie ülemualt tuln autute killavoor ep sõeda sialtkaudu änamaste ju läbi kua. Kui nendel sõnna asja just põle.

Ja Muhus annab kua rinki rüista mõjalgid kut paljast Liiva linnas. Muhumua oo suur ja lai. Sii oo kohti küll ja viel!

Lepana randas ja Piiri metsas seiklusparkis oo kua nõuke sagimine kut sipelgapesas. Ja juu nie mere jaared puhas ikka rahvast täis oo. Õnneks oo inimestel niipalju mõistust eluaa pias oln, et mere jaares üheteese kõrva ep kodita.

Ja kis tahab puhkamise vahepialt rahupärast tüöd tiha, siis Liiva pasturaatis oo nõuke koht kua pakkuda. Neh, igalühel ju põle nõukest aega, et võiks paljast tule jaares liha vitsuta ja randas kannikaid leegita. Internett oo mudud üks veart asi – suab nüidsel aal pooled tüöd sedaviisi tehtud, et istu aga paljast kuskile oma läpptopiga maha, kus internetti oo, ja asi kordas!

Vat sõuksed lood ja laulud! Olge siis munuksed!

Tagasi üles
Back