280 000 EUROT ⟩ Taotlusi eriolukorra kahjude hüvitamiseks saab esitada juulis

Raha.

FOTO: pxhere.com

Saaremaa vallavalitsus kuulutab välja COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks mõeldud toetuse taotlusvooru, kus ettevõtetele jagatakse kokku 280 000 eurot.

Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse maksmise korra võttis Saaremaa vallavolikogu vastu 19. juunil. Taotlusi saab esitada 6.-st kuni 17. juulini. Ettevõtjate võimaliku huvi kohta öeldi vallavalitsusest, et see selgub vooru lõpus.

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osaliseks hüvitamiseks, mis tekkisid eriolukorrast tulenevalt Saaremaa vallas kehtestatud lisapiirangute tõttu. Riik eraldas selleks Saaremaa vallale 280 000 eurot, iga taotleja saab toetust küsida maksimaalselt 5000 eurot.

Toetust võib taotleda ettevõtja, kelle 2020. a märtsi, aprilli ja mai summaarse käibe langus oli võrreldes 2019. a samade kuude käibega maksu- ja tolliameti andmete alusel vähemalt 30 protsenti ja/või kellel tekkisid ettenägematud kulud seonduvalt peaministri eriolukorra korraldustega 14. ja 28. märtsist 2020.

Toetust makstakse ettevõtjale üksnes juhul, kui tal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded; taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis-, pankroti- või saneerimismenetlust. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 1. detsember 2020.

Tagasi üles