muhu uudissed ⟩ Pissitassa tuleb pissiksi pidusid

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Selle sui ep tasu küll tooduta, et oo vilets suusailm. Neh, suusata mudud ep sua. Sie oo küll tõsi. Aga nii kenad palavad juanibed põle küll ampsest aast oln. Ja kohe nii pitkalt. Neh, talumehed kiitvad. Eenategu ju nõukse ilmaga lust ja lillepidu. Ja nie, kis randas palgeid leegitavad, nie kiitvad kua. Aga vuata kurgid tahtvad kastmist ja tuhlis tahaks kua vähäpärast vett juurika alla. 

Sellepärast oo küll tuline kena, et vahest neid vihmapilvesid väena pialt üle suare kua ulatab. Muedu oleks varsi kõik kohjad kuin ja põlen.

Vanamad inimesed tiadvad ja oo kindlad, et kui sui kuustesn korda ojomas köia, siis talve viirused likki ep piase. Nõnna et minge aga lotsutage kuskil, kui vähegid ilma oo. Ja otsige nõuke koht, kus põle seda vad ullu sinivetikad viel sihes mitte. Äkist siis sie va koroona teene laene, misega nii ullusti irmutatse, jäeb sügise tulemata.

Uudes kuus akkavad pissitassa jälle mõned kulduurisündmused ka Muhus toimuma. Riede ja laupa oo Liiva pasturaatis vana maja päe. 

“Suab õppe akete uiendamist ja sokli vuukimist ja seda, kuidas seena piale pilta joonista.”

Riede suab uurida ja targematega nõu pidada, et kui oo tekkin mõni küsimus. Ja kuuleb igatsugu tarku juttusid. Ja neh, laupa siis suab jälle raktiliselt koolita. Suab õppe akete uiendamist ja sokli vuukimist ja seda, kuidas seena piale pilta joonista. Riede akatse ettekannetega pihta kellu kahestteistmest ja laupa tüöteguga kellu kümnest. Ja nõukse ehitusalase ariduse suamine oo puhtapuru tasuta. Neh, raha kuolitamise iest ep küsita.

Ja tuleva kessiku oo Muhu seikluspargil jälle sünnipäe. Suab ikka kohe terve perega piduse. Neh, seiklusparkis suab mudud ühna iga päe köia, kis tahab. Ep pia just sünnipääva uotama mitte. Puu otsas kodida suab muul aal kua. 

Lahti naad oo teisibest pühabeni. Kellu kahestteistmest suab kodima minna ja viimased lastasse puude otsa õhta kellu seitsmest. 

Neh, et nõnna ühessa paiku ikka kõik oleks kahe jalaga jälle mua pial ja suaks kojo minna. Ja mudud suab sial metsas luodusradade pial kua rinki kuipida. 

Kenad pildid ja jutud oo raja jaares, kust suab tiada, mõuksed puud ja taemed ja linnud ja luomad ja sitikad ja satikad sial metsas elavad. Vahepial suab jalga puhata, sest pinkisid oo kua raja jaares ja notilauseid. Ja nõukste palavate ilmadega suab mõnda angaari kua korraks viluse minna.

Nõnna et olge munuksed!

Tagasi üles