MILJONIINVESTEERING VENIB ⟩ Kuressaare üürimaja valmib lubatust aasta hiljem
Salajane kirjavahetus üürimaja teemal

Kuressaare Kitsas 16 üürimaja 3D.

FOTO: Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsuse ja erafirma koostöös valmib Kuressaares Kitsas 16 kinnistul üürimaja esialgselt plaanitust aasta aega hiljem ehk 2022. aasta mais.

Vallavalitsus alustas ettevalmistusi üürimaja rajamiseks 2018. aasta kevadel, mil avalikule konkursil projekti partneri leidmiseks oli edukas ettevõtja Tullio Liblik firma Saarte Investeering OÜ. Liblik pakkus hoone jaoks välja kinnistu lossipargi ääres.

871-ruutmeetrise Kitsas 16 kinnistu arendusplaanid tekitasid üsna pea paksu verd naabrites. 2019. aasta suvel kirjutas Saarte Hääl, et endine Kuressaare linnaarhitekt Toomas Paaver leiab ekspertarvamuses, et hoone projekt ei vasta planeeringule.

Paaveri peamine argument oli, et linnapargi lähedale kerkiva hoone puhul ei ole korraldatud arhitektuurikonkurssi ning ehitusprojekti lähtedokumentide tõlgendamisel pole silmas peetud naabrite elukeskkonda ega muinsuskaitsealal projekteerimise tavasid. Tulemuseks on, et lubatud 2,5-korruselise maja asemel kerkib hoone, mis kohati paistab olevat neljakordne.

Kuressaare Kitsas 16 üürimaja 3D.

FOTO: Saarte Hääl

Naabrite jaoks on suur probleem ka see, et kinnistul pole sugugi ruumi kõikidele korteritele parkimiskohtade väljaehitamiseks. Ehitusprojekti järgi tuleb hoone juurde kaheksa parkimiskohta.

Abivallavanem Marili Niits selgitab, et kuna samale kinnistule ei ole võimalik rajada vajalikul hulgal parkimiskohti, ehitatakse need Veski tänavale.

Täpsemalt Veski tn 10 kinnistule Sadamaaida juurde, mis jääb Kitsas 16 kinnistust umbes poole kilomeetri kaugusele.

"Loomulikult mõistame, et üürimaja elanikud ei pruugi hakata Veski tänava parklat kasutama." 

"Loomulikult mõistame, et üürimaja elanikud ei pruugi hakata Veski tänava parklat kasutama, kuid rajatava parkla näol täiendatakse Kuressaare linna parkimise võimalusi, mis aitab parkimiskohti ühtlasemalt ja paremini kasutada," selgitab Marili Niits.

MAJA TULEB: Abivallavanem Marili Niitsi sõnul saab üürimaja õigeks ajaks valmis ning projekti näidatakse ka naabritele.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tema sõnul kohustub Kitsas 16 Kodu OÜ arendaja Ogremor Holding OÜ välja ehitama kümme parkimiskohta. Niits lisas, et kui Veski tänavale õnnestub leida hea lahendus rohkematele parkimiskohtadele, siis vald on nõus ülejäänud parkimiskohad ehitama välja oma eelarvelistest vahenditest: "Täpne lahendus selgub detailsemal projekteerimisel, esialgse skeemi järgi mahub alale 13 parkimiskohta."  

Eelmise aasta lõpul lahkus Tulli Liblik üürimaja projektist ja müüs oma osa Mart Loigu ja Olari Aaviku ettevõttele Ogremor Holding OÜle.

Eraettevõtte osa hoone ehitusmaksumusest on vähemalt 50 protsenti ehk umbes miljon eurot. Teise poole ehk 952 800 eurot on garanteerinud sihtasutus Kredex, kes tegi seda mobiilsetele töötajatele üürielamu ehitamise taotlusvoorust 2018. aastal.

Kuressaare Kitsas 16 üürimaja 3D.

FOTO: Saarte Hääl

Kredexi ja valla esialgse lepingu järgi pidi maja valmima 2021. aasta maikuus. Marili Niitsi sõnul esitati aga pikendustaotlus, mille Kredex heaks kiitis. Uus projekti lõpptähtaeg on 1. mai 2022.

29. juunil esitas Kitsas 16 Kodu OÜ Saaremaa vallavalitsusele korterelamu ehitustaotluse ja 10. juulini ootab pakkujaid riigihankele elamu projekteerija ja ehitaja leidmiseks.

Loe kirjavahetust, mida Saaremaa vallavalitsus on pidanud erinevate osapooltega Kitsas 16 maja rajamise küsimustest. Kõik kirjad on ametkondlikuks kasutamiseks (AK), sest sisaldavad näiteks teiste poolte delikaatseid isikuandmeid. Kirjavahetus on välja küsitud teabenõudega, paludes AK märke aluseks olevad andmed kinni katta. 

Tagasi üles