MUHU UUDISSED ⟩ Aeg puhkab ja ilu elab

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Neh, mineva nädali sai sii õegatud, et pissitassa ikka pidusid tuleb. Mineva laupa sai uhkeid aidu nähe ja Juu Jääb es jäe kua ää, ikka olli küll. Irmuskenad nuored meite oma Eestimua pialt esinesid. Sõuke armas ja munuke asi. 

Seikluspargil oo kessiku sünnipäe, sest olli juba mineva nädali juttu. Aga pidu ise põle mitte kessiku, oo tükkis laupa. Sõuke suur perepäe. Kellu kahestteistmest akkab pidu pihta. Kellu kahest õpitse multivilmisid tegema ja kellu neljast oo lastele vanuses kahessa kuni kolmtesn suur aaretejaht kua. Nie oo kaks nõukest asja, mise juure tuleb ennassid enne kenaste kirja kua anda, info@muhuseikleja.ee või siis televonni pial 528 0387. Ja kahessa eurut raha küsitse kua ja suur sünnipääva loosimine oo kua ja. 

Ja just selle samma pääva, siis laupa, oo Muhus teene Eput Päe. Neh, ammuks oo tiada, et kui Muhus aeg puhkab, siis ilu sii elab. Ja seda ilu elamist, seda suab laupa terve pitka pääva kuulda ja nähe kua. Muhulane ju vihub seda ilu tiha nõnna et vähä põle. Kui taal just kogemata kombel põle mõlemad kääd vassakud mitte ja kõik sõrmed peidlad, siis midad uhked ja kenti oo taa oma eluaegas kohe kindlaste valmis tein. Ja ikka sedaviisi, et oleks teestest jälle änam, kis oo enne tein. Nõuke kange edevus oo sihes. Aga ilma selleta põleks ju laulupidude aegas kua kuulda, et innäe, nie oo ikka selles õiges Eesti rahvariides. Neh, ehkkid nie "Eesti omad" oo iseenesest puhtapuru Muhu omad. 

Aga neh, siis sie Eput Päe. Esiteks, neh, kellu ühestteistsmest kuuleb muuseumis mitut tarka loengud. Esimeseks riagib Piret Pupart sellest, et rahvariietega ja muhu mustritega kenditse nüidsel aal just igaspuol. Nõuke moeväirk oo. Ja muuseumi rahvas ise riagib, mõuksed moed ollid Muhus enne lilltikandid. Ja kellu veerand ühest näitab Nabi Rein oma vanu pilta Muhu naestest. Ja nõuksi pilta oo taal uduumbe. 

Tüötubasid oo kua. Kohe mitmid. Männiku Sirje juures suab näituseks tiha nahast käepaelasid, ja Liival õppevad Oad ja Eed muistseid muhu mustrime roosima. Ja Paenassel õpetatse vana mööblid korda tegema ja Nõmmkülas jälle ehete tegu. Ja Lõetsa Jüri-Jaanil tihasse keraamikad. 

Neh ja kõiksugu ateljeed ja tüökojad, kus Muhus vähägid ilu luuasse, oo sellepääva lahti. Ja õhta kellu ühessast, siis lähäb Liival turumajas sie õige eputamine ja kentimine lahti, sest siis oo suur moeetendus. 

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Tagasi üles