MUHU UUDISSED ⟩ Tahad sa Riia linna nähe?

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Sina kallis aeg! No olli sie alles kupatamise kord. Terve laupase pääva paarutas kaudu suurt silda sõuke autute killavoor, midast moo silmad põle masu enne näingiid. Neh, ega ma nüid ikka puru kindel kua põle. Selle va koroona aegas olli ühna vaatepilt, kui kolm-neli autut üheteese sabas Suaremua poole põrutasid. Nüid põle silm mudud änam arjun mitte. Aga neh, mitmed korrad rohkem olli neid massinuid küll kut juanibe aegas. 

Änam kut selge, et niisamma nädalivahetuseks oma suvamajase ikka sõuksed killavoorid ep lähä mitte. Ja tulli välja, et Suaremual ikka kohe mitmid sündmusi toimumas olli. Neh, olga tänatud, et ikka kohe masu kuus-seitse kohta. Oleks nie kõik ühte nukka kokku läin, siis oleks selle suare vist kummuli aan.  Ja iidlased oleksid irvitan kolm nädalt viel.

Neh, meitel sii Muhuskid olli ju kaks pääva järjepanu sie kohvikutepäe. Ühe päävaga põleks neid kua pooleskid jõudn kõiki läbi köia mitte. Ja rahvast olli oln ikka kohe mehesti igaspuol. Ilm olli ju kua nõuke, mis kohe kutsus kaudu kohvikume köima. Sadan põle ja es ole ülearu pala kua. Suur aitüma kõikidele, kis viisisid jälle jämpsida nende kohvikutega. Ega nõukste asjade ettevalmistamine põle naljategu mitte. Sie oo tüikk tõsist tüöd. 

Mool oo lapsest piast mieles, mesmoudi vanad inimesed lastele Riia linna näitasid. Kõigepialt küsiti, et tahad sa Riia linna nähe? Siis lükati käed kõrude piale ja siis kergitati jalad muast lahti. Nüidsel aal vist änam sedaviisi näidata ep tohigid. Tuleb ikka ise autuga reis ää köia. Või siis tükkis laevaga kut ennevanasti.  Riia oo oln muhulaste jäuks üks tähtis sadamalinn ikka ajaluos kohe pitkalt. Mo oma vanavanaisagid olli oma laevaga just Riigas sadamas. Irmus kena oo tiada, et Muhu merekarude ing ikka sõnna Riia randa kisub. Miks muedu uisutäis mehi kätte võttis ja Muhu uisuga nädalivahetusel Riigas köis. Köisid naad sial kaubareisul või niisammati kõõnustamas, kisse tiab. Aga mis tähtsust sellel oogid. Tähtis oo ikkagid nõukse tiekonna ettevõtmine ise. Ei es karda nemad tuult ega laenet. Kanged mehed nie Muhu merekarud! Neh, mineva nädali ollid Muhu vabatahtlikud merepiastiad ühe õnnetuma kajakisõitja kua ädast välja aedan. Neh, olga küll, et iseenesest küll Kesselao mehed, aga Kesse ju nõnnasammati Muhu küla. Ja Muhu mehed põle märkikid viletsamad, kut oo kangest kiidet Muhu naesed. Muhu lihtsalt oo nõuke koht, et kui sa sii tahad akkama suaja, siis sa piad olema niisamma kange ja sitke kut kadagapõesas Üükus. 

Olga siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed!

Tagasi üles