Piirinaaber vaidlustas Kitsas 16 korterelamu ehitusloa

Mehis Tulk
, toimetaja
Copy
KITSAS 16 KRUNT on vaid 871 ruutmeetrine, sinna projekteeritud maja mahutab neljale korrusele 1000 ruutu.
KITSAS 16 KRUNT on vaid 871 ruutmeetrine, sinna projekteeritud maja mahutab neljale korrusele 1000 ruutu. Foto: SAAREMAA VALLAVALITSUS / MAANUS MASING / MONTAAŽ LIINA ÕUN

Kuressaares Kitsas 16 kavandatava korterelamu naaberkinnistu omanik Mall Pesti soovib tervele reale menetluslikele ja muudele rikkumistele viidates elamu ehitusloa tühistamist.

Vallale esitatud vaides märgib vandeadvokaat Taimar Ehrlich, et Pesti palus 17. juulil projekti jätkuvate vastuolude tõttu detailplaneeringuga Kitsas 16 ehitusluba mitte anda. Vallavalitsus vastas talle 24. juulil, kuid sellest ei nähtunud, kas ehitusluba väljastatakse või mitte. Selguse saamiseks pöördus Pesti 13. augustil uuesti vallavalitsuse poole ja siis tuli üllatuslikult välja, et luba on välja antud juba selsamal 24. juulil.

Nüüd ei jäänud Pestil muud üle, kui esitada ehitusloa väljastamise kohta vaie, milles ta taotleb loa kehtetuks tunnistamist. Põhjustena toob ta selle, et haldusmenetlus ei ole viidud läbi nõuetekohaselt, ehitusluba on vastusolus planeeringute ja muinsuskaitse eritingimustega, kavandatav hoone ei vasta detailplaneeringule mahult, põhiplaanilt ega ka korterite arvult, parkimislahendus on detailplaneeringuga vastuolus ja korraldatud ei ole ehitusloa andmiseks nõutavat arhitektuurikonkurssi.

Tagasi üles