Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

VASTULAUSE ⟩ Üldplaneeringu eesmärk on hoida Saaremaa identiteeti

Mark Grimitliht FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Saaremaa vallavalitsus teeb üldplaneeringut vaid saarlaste jaoks ja mingit muud huvi planeeringul ei ole ega saagi olla,” kirjutab vallaarhitekt Mark Grimitliht. “Üldplaneeringu peamisi eesmärke on Saaremaa identiteeti hoida ja arendada.” 

Iga identiteet on oma olemuselt märk – mõiste semiootilises tähenduses. Märgid ei ole kunagi aga täiesti üheselt defineeritud, vaid sisaldavad peale selgema tuuma üsna ebamääraseid äärealasid, mille osas ühiskondlik konsensus puudub. 

Kui üldplaneeringu aruteludega hägused äärealad selginevad, oleme õigel teel. 

Avalik arutelu on teretulnud

Avalik arutelu ruumist on teretulnud. Hea avalik arutelu on ratsionaalne, argumenteeritud ja tõenduspõhine. Me ei pea ilmtingimata valima pooli ja neid kaitsma, vaid argumenteeritult arutlema ruumi, arusaamatuste ja ettepanekute üle. 

Mistahes kirjatüki vali ja vastandlik sõnavõtt ei tohiks olla kaalukeeleks ruumiliste otsuste langetamisel. Oluline on arutelu, mitte vastandumine ega müstifitseerimine (ruumilise planeerimise peaingel). Sedasi kaotame ainult arutelu piirjooned ja hägustame teemat.

Üldplaneeringut, nii nagu kõiki dokumente, peab terviklikult lugema. 

Üldplaneeringus on üldiste ehitus- ja maakasutustingimuste alla kirja pandud: “Hoonestus peab krundil ja naaberkinnistute hoonetega moodustama ühtse visuaalse terviku. Ehitiste ehitusmahu ja kõrguse määramisel arvestada naaberhoonete parameetritega.

Ehitiste välisilme kujundamisel arvestada sobivust piirkonnaga, piirkonnas olemasoleva ja enne kavandatud hoonestusega ning kohaliku omapära ja materjalidega. 

Lisaks peab ruumi projekteerimisel jälgima inimmõõtmelise ruumi põhimõtteid, see tähendab hooned peavad olema inimlikus mõõtkavas ja lähtuma inimmeeltest.” 

Parkla ehitusnõuded on samuti üldplaneeringus välja toodud. 

Kokku võttes – Kuressaare avalik rannaala jääb ka tulevikus avalikuks ja puhkeala teenindavate hoonete alaks, parkla nõue uutel hoonetel säilib, poolteisekorruseliste majade vahele viiekorruselist maja ehitada ei saa, Kuressaare suplusrand ja niinimetatud koerapark säilivad avaliku ruumina. 

Supelrand jääb avalikuks ruumiks 

Kui üldplaneering on mitmeti või raskesti mõistetav, siis nii need kui ka teised arusaamatused heameelega täpsustatakse, täiendatakse või muudetakse. See on loomulik planeerimisprotsessi osa. 

Pean mõistlikuks üldplaneeringus käsitleda tuuleparkide, rahvusvahelise motoringraja, 110 KV elektriliini, jäätmejaamade rajamist ja muid komplitseeritud teemasid.  Üldplaneeringu koostamine on selleks parim viis, mis ei tähenda, et arutelud on kerged. 

Saaremaa valla eesmärk on leida erinevate kasutajate ja osapoolte vahel tasakaal. 

Motoringrada võib olla eelduseks uute maailmameistrite tekkeks, tuulepargid taastuvenergia arendamiseks, 110 KV elektriliin nii ettevõtluskeskkonna kui ka elektriliini stabiilsuse garandiks, jäätmejaamad puhtama keskkonna aluseks, kuid see ei pruugi nii olla. 

Arutame, vajadusel tellime uuringuid ja suhtleme kogukonna kõigi osapooltega ning teeme tõenduspõhised järeldused ja täpselt sellise üldplaneeringu, nagu ühiselt kokku lepime. 

Identiteet on vallaelanike otsustada

Milline regionaalne identiteet – “paks”, “õhuke” või “hübriidne” – on Saaremaale kõige õigem, on valla elanike otsustada. “Paks” identiteet on traditsiooniline, kinnine ja tiheda ajaloolise taustaga. 

“Õhuke” identiteet on ajutisem ja suunatud pigem tulevikule ja majanduslikule konkurentsile. “Hübriidne” identiteet, nagu ka nimi viitab, on midagi vahepealset, kus on olulised nii ajalooline taustsüsteem kui ka avatus tulevikule.

P.S Seos avaliku väljapaneku ja ettepanekute esitamise osas tuleb puhtalt planeerimisseadusest. Kuid me ei ole ühtegi ettepanekut, mis on tehtud väljaspool väljapanekut, tagasi lükanud. 

Ettepanekud üldplaneeringule on oodatud ja neid on võimalik endiselt teha. Seda oleme ka kõikidel aruteludel toonitanud. 

Samuti tuleb üldplaneering veel mitmeid kordi avalikule väljapanekule ja planeeringut menetletakse minimaalselt veel aasta, tõenäoliselt aga kauem.

Tagasi üles
Back