MUHU UUDISSED ⟩ Ükskid põle undrehti

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Tunaeele olli lastel põnev päe. Said üle pitka aa terve kuoliga kokku. Neh, koroonaaegas põle nõukest asja viel olngiid. Ja ma ole kodu vuadan, et nii irmpsaste kut selle sügise, põle meite massakad küll eluaegas kuoli kippun mitte. Isegid masu esimest lassi põle nõnna ärdast oodetud. 

Neh, mis sie siis lastele soovima piaks ja muule kuolimaja rahvale kua? Ikka pitka mielt ja kannatust ja et teris käe püsiks. Ja kulla munuksed, kui te nüid jälle üle pitka aa kokku suate, siis pidage ikka mieles, kui veart asi oo, kui sool oo ümber palju sõpru. 

Neh, või siis lihtsalt kenasid lapsi, kis omingu tere ütlevad, suud muikus pias. Ja naad kõik oo teite omad koolivennad ja -õed. Omast jaost või siis kuskilt kõrgemast või madalamast. Puhtaputu iseomad kõik! Ja nendega piaks katsuma ikka easte läbi suaja! Kedagid põle taris narrima ja kiusama akata. Mõni võib akata ennast kole sandisti tundma ja arvama, et taa oo viimaks undrehti...

Meite kuolis oo just täpselt paras jägu lapsi ja kiegid põle undrehti. Ja kui mõni vahest paistaks justkut isekieru olavad, siis... kullapaikest, kahte ühtemuodi inimest põle olemaskiid. Isegid kaksikud põle kunagid nii ühtemuodi, et nendel miskitsugust vahet põle. Ja mida kirjum seltskond oo, seda uhkem! 

Üks oo ühtemuodi ja teene teistmuodi ja kolmas kolmast muodi ja sie just elu vägevaks tiebkid. Kis mängab palli, kis pilli, kis tansib, kis laulab, kis kodib puu otsa ja kis obuse selga! Igal ühel oo midad, mis ta teestest pire paramini oskab. Tähtis oo, et kõik ennassid mõnusaste tundvad. Kui ikka kuolimaja kalidoris kõikidel suud muikus pias, siis oo asi kordas!

Esimesse lassi tulli kuustesn last. Naad oo alles esimest talvet teite majas ja katsuge ikka siis neid kua sial järje piale suaja. Ja ütelge ikka nendele kua, et karta põle taris. Kallale ep tule kiegid. Ja teitel oo sur moekas koolipapa ja kenad munuksed kuolmeistrid ja õpetajad! Kui ikka äda nii suureks lähäb, et änam üksi akkama ep sua, siis võib julgeste abi küsida. Ja kui kiegid teite kääst abi küsib, siis ärge jätke tetta kimpu. Kunagid põle tiada, millal omal kellegi teese abi taris lähäb. Ja kunagid ep tia ju ette, mis lapsest suab, kui ta ühepääva suureks oo kasun. Vuata kui paneb su santused ja kiusamised laulu või roamatu sisse, katsu siis maiku!

Nõnna et olge param ikka munuksed ja aage oolega tarkust taga!

Tagasi üles
Back