MUHU UUDISSED ⟩ Roamatud oo tarblised asjad

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Ikka terit. Sai sii pissitassa uuritud, e misse kua lisemal aal Muhus toimumas oo. Neh, ega enne väga palju uut põlegid kut et tulevast teisibest akkavad roamatukogupäävad. Ma luke irmus palju roamatumi. Aga muistse aa inimesena ma taha ikka nõuksi roamatumi, mis oo kenaste papri piale rükitud. 

Vahest ma uuri ikka vanu roamatumi kua uiest, aga änamaste ma ikka tahaksi nõuksi, mis oo just alles valmis kirjutat. Nüidsel aal oskavad nie kirjaneitsid ja kirjaärrad iseenesest väga uhkeid roamatumi kirjuta. Vanadele inimestele ja lastele koa. 

E-roamatud kua olemas

Ma ole kodu vuadan, et nie nüidseaa roamatud ikka oo laste mielest koa änamad. Neh, mudud, nad suavad nendest ju paramini aru. Kui ikka kirjutatse tondist ja palgeroamatust, siis oo lapsel kohe änam kut selge, misest jutt oo. 

Neh, nüidsel aal oo ju nie e-roamatud kua olemas. Meite peres nõuksi väga ep pooldata mitte. Omast ma sua küll aru, aga maap tiagid, miks lastele ep istu. 

Neh, seda digiõpet ja digikuolitundisid läks mineva kevade nii paljuks. Äkist selle taudi? Kisse tiab. Aga igatahes oo sie digikultuuri voasta, mis paergu oo, oma nime kevadega küll kenaste välja teenin. Digikultuuri sai kohe igatsugust ja küll ja viel. Ma köisi kevade isegid digilaulupidul, neh.

Aga neh, nüid oo muhulase viiti rink piale köidud ja katsub natusse ikka asjast kua juttu tiha. Roamatukogupäävadest, neh. 

Meitel oo sii suare pial kaks roamatukogu, üks oo Liival ja teene Hellamoal. Üks oo param kut teene. Marie ja Anu, kis sial teene teises toemetavad, oo mõlemad ühna ergu püöruga noorikud. Roamatukogupäävasid pietse mõlemas roamatukogus. Liival oo nie toemetamised änamaste lastele mõteldud. Lasteaalastele ja esimese jäo massakatele ja nuorteka-iidsetele kua. 

"Muhulase pea asi"

Ühe roamatu tudvustus oo koa. Hellamoal oo ikka masu igas vanuses inimestele õppemist ja toemetamist. Vanamatele voata et rohkemgid. Näitus oo ülal, "Muhulase pea asi", siis suab kuulata muhulaste kirjavahetust Vene-Juapani sõja aast. Siis oo viel väljapanek "Muhu vald 30 Muhu kirjasõnas" ja pereõde tuleb vanamatele inimestele riakima, mis oo tarbline süia, et ikka teris käe seesaks. 

Neh mis ma oska lõpetuseks ütelda. Roamatud oo ühed tarblised asjad ja nende sihest suab palju tarkust juure. Nõnna et võtke aga kätte ja kukkuge neid nobesti uurima. 

Olge munuksed!

Tagasi üles
Back