Ministeerium tahab püsiühenduse loomise kohta lõplikku selgust (2)

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Copy
VARIANDID: Kaks silda ja tunnel.
VARIANDID: Kaks silda ja tunnel. Foto: Saarte Hääl

Rahandusministeerium koos konsultantettevõtte Skepast & Puhkim OÜ-ga töötab selle nimel, et anda lõplik vastus küsimusele, kas Suure väina püsiühenduse loomine on võimalik.

Mullu suvel algatas vabariigi valitsus riigi eriplaneeringu, et töötada välja Suure väina püsiühenduse asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aluspunktid. Tänavu aprillis alustas tööd ekspertrühm, kes hindab püsiühenduse eriplaneeringut ja selle elluviimisega kaasnevaid mõjusid. Praegu on ekspertrühmal käsil püsiühenduse asukoha lähteseisukohtade koostamine.

Rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute koostamise nõuniku Siim Orava sõnul on sellesse töösse kaasatud üle kahekümne valdkonna eksperdi, kes hindavad püsiühenduse rajamisega kaasnevaid majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ning looduskeskkonna ja kohaliku kogukonna seisukohalt olulisi mõjusid. 

Tagasi üles