Lõppenud nädalavahetusel said kõik huvilised tutvuda tankitõrjeõppusel Tõllu Rusikas 2021 osalenud Prantsusmaa liitlasüksuste ja Kaitseliidu lahingutehnikaga.