Erakondade valimispidudel nauditi sööki ja jooki ning hoiti pingsalt silma peal ka valimistulemustel.