Kaja Elstein
Kaja Elstein Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Ulgusaarlane Tuule Kaja ehk ametlikus vormingus SA Pärnu Haigla taastus- ja järelravi osakonna juhataja dr. Kaja Elstein räägib, mis viis ta kodusaarelt ära ning mil määral on ta Saaremaaga seotud tänaseni.