Purjetajad ja vabatahtlikud merepäästjad lõid käed

Triinu Putnik
Copy
Foto: Triinu Putnik

Esmaspäev, 17. juuni oli Saaremaa Sailing Academy purjetajate jaoks väga oluline päev, kuna sel päeval sõlmiti koostöölepe Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsiga.

Koostöö raames anti purjetajatele kasutada Merepääste Seltsi kaater, et tagada treeningute turvalisus ja ohutus merel. MTÜ Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi eesmärk on tagada ja tõsta mereturvalisust rannikuvetes ning arendada merepääste võimekust Saare maakonnas.

Saaremaa Sailing Academy (SSA) ja Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts (SVMS) on leppinud kokku omavahelises koostöös, mille alusel jagavad mõlemad organisatsioonid teadmisi, ressursse ning kogemusi. Ühise koostöö eesmärk on suurendada mereohutust ja arendada merepääste võimekust Saaremaal. Lisaks mereturvalisuse teadmiste ja oskuste laiendamisele Saaremaa noorte hulgas, soovitakse luua sünergia, mis toetab tulevaste vabatahtlike merepäästjate kasvu ja arengut.

Üheskoos püütakse tagada, et teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused mereturvalisusest jõuaksid lisaks SSA liikmetele ka rohkemate Saaremaa noorteni. Loodame, et just tänastest purjetajatest kasvavad välja ka tulevased vabatahtlikud merepäästjad, kes panustavad edaspidi aktiivselt mereturvalisuse tagamisse ja merepääste arendamisse Saare maakonnas.

SVMSi juhatuse esimees Maidu Lempu tõdes, et on äärmiselt hea meel näha, kuidas kahe organisatsiooni koostöö aitab tõsta mereturvalisuse taset ja arendada noorte oskusi ning teadlikkust. Ta lisas, et selline kahe organisastiooni koostoime loob tugeva aluse tulevaste merepäästajate kasvatamiseks ja toetab kogu Saaremaa kogukonna turvalisust.

Tagasi üles