Saarlased investeerivad ligi 500 000 eurot

MÄNGUVÄLJAK rajatakse mere poolt vaadates Saaremaa hotelli taha ehk kohta, kus seni on asetsenud tenniseväljak. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saarte koostöökogu üldkoosolek kiitis heaks meetmesse 2 esitatud projektide paremusjärjestuse ja tegi PRIA-le ettepaneku 15 projekti rahastamiseks.

Kokku määrati toetusteks pea 200 000 eurot, ent pea sama palju panevad saarlased projektidesse ka ise. Saarte koostöökogu tegevjuhi Terje Ausi sõnul on meetme 2 eesmärk kokkuvõtlikult maapiirkonna elukvaliteedi tõstmine ja arendamine, tegevuspiirkonna atraktiivsuse tõus, ajaloo ja piirkondliku eripära väärtustamine ning uute teadmiste saamine.

Meetme eelarve projektitaotluste rahastamiseks oli ühtekokku 195 395 eurot. Meetmesse esitati seejuures kokku 33 projekti, millega küsiti toetust koguni 448 208 euro ulatuses. Hindamise tulemuste alusel sai rahastamise ettepaneku eelarve ulatuses 15 projekti.

Kõige suurem ehk maksimaalne võimalik toetussumma 19 000 eurot läheb Mändjala rannas tegutsevale hotell Saaremaale ehk Saare Hotelli Varade OÜ-le, kes kavatseb oma territooriumile ehitada avaliku laste mänguväljaku. Kokku läheb mänguväljaku rajamine maksma 38 000 eurot.

Plaanide kohaselt rajab ettevõtja projekti toel hotelli juurde avaliku mänguväljaku-ronimisala, liuraja, kiiged, valgustuse, pingid, WC ja jalgrataste hoidla.

Hotelli omaniku Heldur Allese sõnul on nad mänguväljakuplaani pidanud juba mõnda aega. Nüüdne positiivne otsus teeb selle rajamise viimaks võimalikuks. Samas tahab ta enne tegutsema asumist ära oodata ka kirjaliku kinnituse selle kohta.

Tema sõnul loodavad nad väljaku valmis saada lastekaitsepäevaks ehk 1. juuniks. Kui millegi pärast täpselt selleks päevaks ei jõua, siis suvitushooajaks saab see kindlasti valmis. “Ehitusega saame alustada, kui oleme saanud projektile kirjaliku kinnituse kohalikust omavalitsusest,” tõdes Allese.

Mänguväljak rajatakse mere poolt vaadates hotelli taha ehk kohta, kus seni on asetsenud tenniseväljak. Selle kaasajastamine olnuks aga veelgi suurem väljaminek, mistap otsustati plats ümber ehitada mänguväljakuks. See on kena tuulevaikne koht, kuhu Allese sõnul ehitatakse kindlasti ka kaitsev aed, et lapsed ei satuks mänguhoos parklasse autode vahele.

Lisaks lastele mõeldud atraktsioonidele kavatseb hotell paigaldada istepingid lapsevanematele ja jalgrattahoidla. Kindlasti ehitatakse sinna ka avalikud tualetid, mida võivad vabalt kasutada kõik rannalised.

Ehitusega saame alustada, kui oleme saanud projektile kirjaliku kinnituse kohalikust omavalitsusest.

- Heldur Allese

Sisuliselt sama suure toetuse – 18 999 eurot – saavad Metsküla küla selts, kultuuriselts Kevade ja MTÜ Tagavere Optimistid. Neist esimene plaanib välja ehitada Metsküla külamaja ventilatsioonisüsteemi, teine tahab projekteerida ja ehitada maaküttesüsteemi, mis tagaks ühtlase soojuse kogu majale ning kolmas korrastada juurdepääsutee Orissaare poolt Koigi rabasse sisenemiseks. Seejuures läheb esimene ettevõtmine kokku maksma pisut üle 23 000 euro, teine natuke üle 22 100 euro ning kolmas 33 274 eurot.

Terje Aus selgitas, et kuna LEADER-meetme eelarve on siinses tegevuspiirkonnas 80% ulatuses tegevusteks ja investeeringute tegemiseks ära jaotatud, siis on ka meetmetele ettenähtud eelarved perioodi lõppedes väiksemad kui tavapäraselt.

Ta lisas, et selle aasta septembris on planeeritud veel üks taotlusvoor tegevuspiirkonna ettevõtjatele, millele kavandatud eelarve on 253 000 eurot.

“2020. aastal saame tõenäoliselt teha taotlusvooru vaid sellele toetusrahale, mis on jäänud projektide elluviimisel kasutamata või on taotleja projekti elluviimisest hoopis loobunud,” sõnas Terje Aus. “Uuel perioodil LEADER-meede piirkonnas kindlasti jätkub, kuid kui suures ulatuses ja millistel tingimustel, on praegu veel teadmata.”

Tagasi üles
Back