Eesti keele oskust testis paarsada eksamitegijat

FOTO: unsplash.com

Riigieksamite periood algas eile eksaminandide proovilepanekuga eesti keele tundmises. Emakeeleeksamile oli end registreerinud 205 inimest.

Saare maakonnas eksamile kirjapanduist 78 esindasid Kuressaare gümnaasiumi, 58 Saaremaa ühisgümnaasiumi ja 53 Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi. Orissaare gümnaasiumi ja Leisi keskkooli lõpetajaist oli eksamile registreerunud kokku 16 inimest.

Eksamil tuli lahendada alustekstidel põhinevaid tekstimõistmis- ja kirjutamisülesandeid. Eksamitöös oli neli varianti, millest eksaminand võis valida sobivaima.

Lugemisosa ülesanded tuginesid katkendile Andrus Kivirähki näidendist “Vaimude tund Koidula tänavas”, Sveta Grigorjeva luuletusele “Ma sündisin aastal 1988” ja ülevaatele Y-põlvkonnast, Margus Tamme artiklile “Tänavakunstist” ja Sirla artiklile “Tänavakunst tahab olla vaba” ning katkenditele Toomas Vabamäe artiklist “Kas me ikka tahame, et autod end ise juhiksid?” ja Riho Paramonovi loost “Isesõitev auto ja algoritmi eetika”.

Eksami teises osas tuli kirjutada 400-sõnaline kirjand.

Inglise keele eksamit valmistub tegema 203 ja matemaatikaeksamit 204 inimest.

“Need arvud näitavad, kui paljud on ennast eksamile registreerinud,” ütles Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters. “Kui paljud neist tegelikult eksami teevad, selgub kohapeal. Praktika on näidanud, et paljud varem lõpetanud ja ennast eksamile jälle registreerinud õpilased ei tule tegelikult kohale.”

Tagasi üles