Suurvallal puuduvad ühtsed lemmikloomapidamise nõuded

FOTO: www.pexels.com

Ehkki koerte ja kasside pidamise eeskirjad olid enne haldusreformi vallati üsna erinevad, pole üle Saaremaa valla kehtivat eeskirja veel lähikuudel kavas vastu võtta.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjad on näiteks lemmikloomade registreerimise ja kiibistamise osas üsna varieeruvad. Riigi Teataja andmeil kehtib siiani 2016. aastal vastu võetud “Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Saare vallas Lääne-Saare vallas”, mis näeb ette, et “loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud Lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu jooksul või Looma omandamisest ühe kuu jooksul. Erand tehakse vaid kinnisel territooriumil peetavate kasside kohta – nende kiibistamine ja Lemmikloomaregistris registreerimine on loomaomanikule soovituslik. 

Siiani kehtiva Valjala valla lemmikloomades eeskirja järgi aga tuli omanikul koer üksnes registreerida valla koerte registris ja teha seda ühe kuu jooksul koera omandamisest. 

“Kutsika registreerimine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel, s.o kutsika kolmekuuseks saamisel,” teatab Valjala vallavalitsuses koostatud ja Riigi Teataja andmeil 2012. aastast siiani kehtiv eeskiri.   

Valjala vallavolikogu vastu võetud ja samuti siiani kehtiv eeskiri ütleb, et loomaomanik peab oma koera registreerimisel esitama info kiibi olemasolust. Kiibi olemasolu aga eeskirjas ei nõuta. 

Pihtla valla vastavas eeskirjas koera registreerimise ega kiibistamise nõuet ei ole, küll aga lause: “Koera omanik on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu koera kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud koera omanikku.”

Salme valla eeskirjas – Riigi Teataja andmeil samuti kehtivas – pole koera registreerimist, registrit ega kiipi aga sõnagagi mainitud. 

“Hetkel kehtivad kunagiste valdade piirkondades toonased lemmiklooma pidamise eeskirjad,” ütles Saaremaa vallavalitsuse meediaspetsialist Risto Kaljuste, lisades, et uus, Saaremaa valla ülene eeskiri on koostamisel ning valmib ilmselt käesoleva aasta jooksul. “Vald hoiab oma elanikke selle teemaga kindlasti kursis,” lubas Kaljuste.

Tagasi üles