Maletajate juubelivõistluste eel

Malevankrikujuline Saaremaa malekarikas, mis võeti kasutusele 1982. aastal.

FOTO: JUUNO JALAKAS

1960. aastatel, kui malemäng oli küllaltki populaarne, hakkasid kohalikud maletajad otsima võimalusi kohtuda kohapeal Mandri-Eesti maletajatega, et kontrollida oma mänguoskusi ja neid arendada.

Kontaktide otsimise eestvedajaks sai 1966. aastal esmakordselt tolleaegse Kingissepa rajooni malemeistriks tulnud Mati Saarela. Mõte sai teoks pärast 1969. aastal Saaremaal toimunud spordiühingu Jõud vabariiklikke meistrivõistlusi, kui oli peetud nõu sellest osavõtjatega.

Saarte Kõrgepingevõrkude tolleaegse direktori Sulev Ruga majanduslikul toel pandi välja nimetatud ettevõtte nime kandev karikas ja 1970. aastal sai teoks esimene turniir, kuhu tuli mängima ka kolm külalist.

Kui esimesel turniiril oli osalejaid vaid kuus, siis edasi kasvas osavõtjate arv väga kiiresti, jõudes 1985. aastal rekordilise 63-ni. Lisaks Eesti maletajatele olid sagedased külalised Gruusia, Läti ja Venemaa maletajad. Eesti taasiseseisvumisel lisandusid Rootsi, Soome ja Hollandi esindajad.

Et võistluse mõõtmed kasvasid aastatega ühe ettevõtte võimaluste raamidest välja, kujunes see maakondlikuks ürituseks. 1980-ndate lõpust viib võistlusi läbi sel ajal asutatud Saaremaa maleklubi. Võistluse võitjate nimed graveeritakse nüüd 1984. aastal valmistatud SKV initsiaalidega malevankrikujulisele karikale.

Möödunud 49 aasta jooksul on võistluse võitjate nimekirjas 30 maletajat, nende hulgas praegused suurmeistrid Jaan Ehlvest (1980), Kaido Külaots (2001, 2002), Meelis Kanep (2004) ja Ottomar Ladva (2014).

Kui esimesel turniiril oli osalejaid vaid kuus, siis edasi kasvas osavõtjate arv väga kiiresti, jõudes 1985. aastal rekordilise 63-ni."

Neli korda on võistluse võitnud Hendrik Olde ja saarlane Andres Kuusk, kolm korda 

Vjtašeslav Garber, Aleksander Veingold, Hillar Kärner ja Ülar Lauk. 2007. aastal oli võistluse võitja veel teinegi saarlane Indrek Kuusk.

Kümme aastat eelnimetatud võistlusest hiljem, see on 1980. aastal alustas tolleaegne kohalike noorte maleelu eestvedaja Rein Aru noorte samalaadsete malevõistluste läbiviimist külaliste osavõtul. Nüüd on need toimunud igal aastal samaaegselt Saaremaa karikaturniiriga.

Et viimastel aastatel on Eesti maleliit korraldanud sel ajal Saaremaal ka Eesti noorte paremate maletajate treeninglaagrit, on karikaturniirist ja noorteturniirist osavõtjate arv kasvanud 90 piirimaile. Võistluse läbiviimisel on heatahtlikku abi andnud Saaremaa ühisgümnaasium.

Sel aastal 27. juunil avatav 50. karikaturniir ja 40. noorteturniir on igati juubelid. Ootame siia arvukalt külalisi ja loodame, et ka maakonna maletajad turniiridest aktiivselt osa võtavad.

Tagasi üles