Leisi koolist sai valla suurim maapõhikool

Leisi kool.

FOTO: Irina Mägi / Saarte Hääle arhiiv

Gümnaasiumist põhikooliks taandunud Leisi kool oma 156 õpilasega võttis Aste koolilt üle valla suurima maapõhikooli rolli. Astes on õpilasi 119.

Saaremaa valla üldhariduskoolides alustas sel sügisel õpinguid esialgsetel andmetel kokku 3286 õpilast, mida on 84 õppurit rohkem kui eelmisel õppeaastal. Täiskasvanute gümnaasiumis vastuvõtt alles kestab. 

Vallavalitsuse üldharidusnõuniku Õilme Salumäe edastatud andmete põhjal alustas oma esimest kooliaastat vallas kokku 304 õpilast, mida on 20 võrra vähem kui eelmisel aastal. Enim lapsi – 71 –on I klassides Kuressaare gümnaasiumis. Saaremaa ühisgümnaasiumis on üks laps vähem. Tornimäe põhikool alustas uut õppeaastat kahe õpilasega I klassis. Kolm last läks I klassi Kaali, Kahtla ja Kihelkonna koolis.

Põhikooliastme õpilaste üld-arv on sel õppeaastal 70 võrra siiski kasvanud ja kokku on põhikooliastmes õppijaid 2756. Kõige rohkem on II klassi õpilasi – 329 –, järgnevad IV klassid, kus on tänavu sügisel 328 õpilast.

Kõige väiksemad on aga kaks põhikooli lõpuklassi: IX klassides on 266 ja VIII klassides 280 õpilast. Alla 300 õpilasega on käesoleval õppeaastal vaid kolm aastakäiku – lisaks põhikooli lõpuklassidele veel V klassid oma 289 õpilasega. Enim suurenes õpilaste arv Saaremaa ühisgümnaasiumis – 23 õpilase võrra – ja Kuressaare Vanalinna koolis 17 õppuri võrra.

Gümnaasiumiastmes alustab statsionaarses õppes kolmes valla koolis õpinguid 180 uut gümnasisti ning kokku on gümnaasiumiastme õppureid 530.

FOTO: SH

Tagasi üles