Aegumine päästis Kiikrid kohtu alt

PRIA eesmärk on maksta toetusi ainult neile, kes vastavad toetusesaajatele kehtestatud tingimustele, ja ainult nende tegevuste eest, mis on abikõlblikud. FOTO: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Soodustuskelmuse eest kohtu alla antud Kristo ja Tiina Kiiker ning mitu koos nendega süüdistuse saanud inimest ja firmat pääsevad karistusest, sest kuriteod aegusid.

"Kas tegime ise kõik, mis meie võimuses? Saan kinnitada, et tegutsesime oma parimate oskuste järgi, parimas usus ja soovis viia kohtu ette kvaliteetne materjal," ütles Saarte Häälele ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo.

Kohus lõpetas eelmisel nädalal süüteo aegumise tõttu kriminaalmenetluse, kus süüdistuse olid saanud Tiina Kiiker, Kristo Kiiker, Margo Berens, Reino Mälk, Vallo Kappak, King-Kong Five OÜ ja Valicecar OÜ. Asvamäe OÜ suhtes lõpetas kohus menetluse, kuna juriidiline isik on lõpetatud. Neile süüks arvatud sooduskelmus puudutab kahte PRIA-le esitatud toetustaotlust – koresöödahoidlale ja Rukki puhkemajale.

Kriminaalasja alustati 2015. aasta sügisel, kui ühe teise Saaremaal uuritud soodustuskelmuse kriminaalasja seest hargnesid viited varasematele sarnastele pettustele. Helga Aadamsoo selgitusel algasid kahtlust äratanud ja tänavu suvel süüdistusaktini jõudnud tehingud PRIA-le esitatud rahastustaotlustega 2011. aasta sügisel ning viidi viimaste, süüdistuse järgi ebaõigetel andmetel põhinevate PRIA väljamaksetega lõpule 27. augustil 2014.

Lääne ringkonnaprokuratuur käsitles erinevaid tehinguid ühe jätkuva teona ja kõikide episoodide aegumistähtaeg oli seega 27. augustil 2019. 

Kohtunik Kristel Pedassaar märkis, et kaitsjatel ja prokuröril oli erinev arusaam tähtaja kulgemisest, millest alates saab kuritegu aegunuks lugeda.

Mahukas kriminaalasi jõudis esmakordselt prokuratuuri 2017. aastal, kuid prokurör leidis, et vaja on koguda lisatõendeid, ja saatis toimiku uurimisasutusse tagasi. Täiendatud toimikud jõudsid prokuratuuri tänavu jaanuaris. Kuu aega hiljem, veebruaris, valmis kaitse taotlusel tellitud ekspertiis etteheidetud ehitustööde tegelike maksumuste kohta. Süüdistusakt 113 leheküljel jõudis kohtusse 30. juunil ja kaitsjate kätte 1. juulil. Kriminaalasja kohtulikku arutelu korraldav istung määrati 10. oktoobrile 2019.

Siiski saabus aegumistähtaeg enne, kui kohus jõudis eelistungi korraldada või süüdistatavad määrusega kohtu alla anda.

Seega leidis kohus, et koresöödahoidla puhul aegus süütegu 22.01.2019, Rukki puhkemaja puhul 27.08.2019. 

Seoses kriminaalasjas menetluse lõpetamisega tühistab kohus süüdistatute varale seatud aresti. Süüdistatavate kaitsjatele makstud mõistliku suurusega õigusabikulud jäeti riigi kanda.

Kriminaalmenetluse lõpetamisega seoses jättis kohus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi vaatamata. PRIA nõudis tagasi 178 000 eurot.

Vaatamata kriminaalasja lõpetamisele on PRIA-l võimalik kaitsta oma huve tsiviilkohtus, selgitas prokurör Aadamsoo.

Tagasi üles
Back