Meelis Juhandi on Lääne regiooni parim koostööpartner

Meelis Juhandi.

FOTO: Maanteeamet Facebook.

Kuressaare Politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi pälvis Liiklusohutuse tänuüritusel parima Lääne regiooni koostööpartneri tiitli.

Liiklusohutuse auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu isikutele ja organisatsioonidele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega  silma paistnud liiklushariduse korraldamise ja liiklusohutuse edendamisega.

Tunnustuse jagamisel rõhutati, et lisaks oma põhitööle on Meelis Juhandi ka aktiivne kogukonna liige, osaleb Vallavolikogu töös ja on kogunud tuntust harrastusnäitlejana nii oma maakonnas kui ka väljaspool maakonda. Ta on olnud aastaid üheks lektoriks Maanteeameti loengutel „Selge pilt“. Koostöös Maanteeametiga töötab tal hetkel välja sekkumiskoolitust jalgrattaga liigeldes rikkumise toimepannud alaealistele.

Viimastel aastatel on välja kujunenud traditsioon, kus paikkonna külaseltsid korraldavad enne kooli algust augustikuus kogukondade ohutuspäevi. Juhandi panus koos oma meeskonnaga liiklusteemade käsitlemisel on paikkonna ennetaja sõnul hindamatu. Meelis Juhandi on olnud Maanteeameti koolituste, projektide ja kampaaniate turundajaks ja maaletoojaks maakonnas. Oma tegevusega nii ametnikuna kui vabatahtlikuna on ta oluliselt kaasa aidanud Maanteeameti liiklusohutus- ja liiklusharidusalaste eesmärkide saavutamisele.

Tagasi üles
Back