Õie tänavale erivajadustega inimeste maja ei tule

Vallavanem Madis Kallas

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

AS Hoolekandeteenused loobus Kuressaares Õie 8 psüühiliste erivajadustega inimeste elamu rajamisest, kuna ei pea võimalikuks täita valla nõuet püstitada krundi detailplaneeringu ja ümbritseva hoonestusega haakuv kolmekordne maja.

AS-i Hoolekandeteenused esindajate neljapäevasel kohtumisel Saaremaa vallavalitsuse ja volikogu fraktsioonide esindajatega selgus, et Õie 8 kinnistule ei ole kahekorruselise maja rajamine võimalik, kuna krundi detailplaneering näeb ette ainult kolmekorruselist maja.

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et projekteerimistingimuste taotlus esitati üldplaneeringule tuginedes, mis lubab piirkonda nii kahe- kui ka kolmekorruselisi maju. "Selgus, et sellel alal on olemas kehtiv detailplaneering, mis on küll mitukümmend aastat vana, kuid planeerimisel tuleb see aluseks võtta," nentis ta.

Kuna Õie 8 krunt on ümbritsetud kolmekorruselistest majadest, ei näe valla ehitus- ja planeerimisosakond selles asukohas võimalust madalama maja ehitamiseks. Hoolekandeteenused ei pea kolmekorruselise maja ehitamist aga otstarbekaks. "Nelja korteriga maja on tõestanud oma optimaalset suurust, mis sobib erinevatesse elamupiirkondadesse," lausus Mänd.

AS Hoolekandeteenused hakkab koostöös vallavalitsusega otsima alternatiivseid lahendusi. Neljapäevasel kohtumisel otsustati, et valitakse välja mitu asukohta, mille kohta AS Hoolekandeteenused esitab projekteerimistingimuste taotlused ja millest teavitatakse ka kohalikku kogukonda.

"Selleks, et Saaremaa päritoluga inimesed saaksid jääda elama kodusaarele, kaalutakse läbi loodava erihooldekodu võimalikud asukohad koostöös valla arhitektide ja AS Hoolekandeteenuste esindajatega. Asukoha valikul on muu hulgas oluline arhitektuuriline sobilikkus," lausus vallavanem Madis Kallas.

Tagasi üles