Tulude deklareerimisralli algab nädalalõpus

Olev Martinson, maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivkonsultant

FOTO: Tambet Allik / Saarte Hääle arhiiv

Tuludeklareerimine algab sel laupäeval ja esimesi tagasimakseid võivad need, kelle deklaratsioonid korras, oodata juba 26. veebruaril.

Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivkonsultandi Olev Martinsoni sõnul on füüsilise isiku tuludeklaratsioonide esitamisega seotud paljud saarlased ja muhulased. 2018. aasta kohta esitati Saare maakonnas nt üle 19 500 tuludeklaratsiooni.

Elektrooniliselt saab tulusid deklareerida alates 15. veebruarist, aga paberil alates 17. veebruarist. "Kuna eelmiste aastate kogemus näitab, et paljud soovivad elektroonilist tuludeklaratsiooni esitada kohe esimestel tundidel, soovitame sellega pigem mõne päeva oodata, sest ülekoormuse tõttu võib e-maksuametisse sisselogimine võtta väga kaua aega," ütles Martinson.

Deklaratsiooni esitamisel tuleb vajadusel lisada maksustatava tulu andmed. Sellised tululiigid on nt välisriigis saadud tulu ja võimalik välisriigis tasutud tulumaks, metsamaterjali ja raieõiguse müük, maksustamisele kuuluvate kinnistute võõrandamisest saadud kasu, üüri- ja renditulu, ettevõtlusest saadud tulu, väärtpaberite müügitulu ja investeerimiskonto tehingud.

"Tuludeklaratsiooni on küll kantud maksu- ja tolliametile teadaolevad andmed inimese tulude ja tulust mahaarvatavate kulude kohta, kuid on oluline, et inimene kontrolliks ise andmete õigsust ja neid vajadusel muudaks," selgitas Martinson.

Üks muudatus on tänavu, et maksu- ja tolliamet on uuendanud e-MTAsse sisselogimise vaadet, mis võib veidi võõras tunduda. Kui inimene ei ole aasta jooksul e-maksuametis käinud, tuleb tal üle vaadata ja kinnitada seal oma kontaktid. "Soovitame seda teha enne tuludeklaratsiooni esitamist ning seejuures tutvuda ka oma eelmise aasta maksuvaba tulu kasutusega," soovitas Martinson. Seda saab teha, kui valida e-MTAs vasakust menüüst "Registrid ja päringud" ning sealt "Minu sissetulekud".

Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad maksuvaba tulu suurust töötasu, pension, toetused ja teised tulud. Seega võib deklaratsiooni esitades tekkida täiendav tulumaksu tasumise kohustus aasta jooksul liigselt maksuvaba tulu kasutamisest või maksustamisele kuuluvate tulude iseseisvalt deklareerimisest.

Lõplik juurdemaksmisele või tagastamisele kuuluv summa selgub aga siis, kui arvesse on võetud kõik tulud ja maksusoodustused, nagu näiteks eluasemelaenu intress, koolituskulud ja annetused.

Kõik ei peagi deklareerima

Üks küllalt levinud küsimus on, kas kõik inimesed peavad tuludeklaratsiooni esitama. "Vastus on: ei pea," ütles maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivkonsultant Olev Martinson. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama need, kelle saadud tulu ei ületa kokku 6000 eurot aastas. Samuti need, kes aasta jooksul kasutasid oma maksuvaba tulu ettenähtud määras ja kellel ei ole muid tulusid, mida deklareerida, ja kulusid, mida saab maha arvata.

Oluliseks muudatuseks 2019. aasta tulude deklareerimisel on ka neljandas kvartalis saadud sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitise saamine mitme kuu eest. Hüvitise võib Martinsoni sõnul jagada maksuvaba tulu hajutamiseks kalendrikuudele ning osa mullu saadud hüvitisest deklareerida hoopis 2020. aasta deklaratsioonis, mis esitatakse 2021. aastal.

Sellest aastast on deklaratsiooni esitamise tähtaeg 30. aprill ehk kuu võrra varasemast hilisem. Üheks põhjuseks on välismaal saadud tulude informatsiooni kättesaadavus.

Tagasi üles