Ohtlikud jäätmed saab tasuta viia Maasi ja Sikassaarde

KATUSE ALL: Tauno Ligi näitab, et Sikassaare Vanametallil on ohtlike jäätmete vastuvõtuks kohandatud spetsiaalne angaar.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Käesoleval aastal saavad Saaremaa valla elanikud ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Maasi jäätmejaamas ja Sikassaare Vanametallis.

Alates 1. veebruarist võtab Maasi jäätmejaamas ohtlikke jäätmeid tasuta vastu Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ Kuressaare piirkonnas tegi parima pakkumise Sikassaare Vanametall OÜ, kes hakkab vastuvõttu korraldama Sikassaare külas Metalli kinnistul.

Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et ohtlikke jäätmeid võetakse tasuta vastu vaid Saaremaa valla rahvastikuregistrisse kantud elanikelt ja tasuta saab ära anda vaid majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.

Jäätmete üleandmiseks tuleb vastuvõtjale esitada isikut tõendav dokument ja teada anda majapidamise aadress, kus jäätmed tekkisid, ja meiliaadress või selle puudumisel telefoninumber. 

Ettevõtetelt, asutustelt ja teiste omavalitsuste elanikelt võetakse ohtlikke jäätmeid vastu tasu eest.

Ohtlike jäätmete tasuta kogused 2020. aastal

 • põllumajanduskemikaalid, väetised – kuni 20 kg 
 • vanaõli – kuni 20 kg
 • ohtlike ainetega saastunud pakendid – kuni 10 kg
 • õlifiltrid – kuni 5 kg
 • lahustid – kuni 5 kg
 • happed – kuni 5 kg
 • leelised – kuni 5 kg
 • pestitsiidid – kuni 5 kg
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (välja arvatud elavhõbedalambid) – kuni 0,1 kg
 • värvid ja liimid – kuni 20 kg
 • ohtlikke aineid sisaldavad pesuained – kuni 10 kg
 • ravimid – kuni 1 kg

Allikas: Saaremaa vallavalitsus

Tagasi üles