Saarlane tõmbas valla struktuurimuudatustele pidurit

Vello Runthal.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl arhiiv

Saaremaa vallavolikogu neljapäevasel istungil tegi Saarlase fraktsioon ootamatu liigutuse ja suunas vallavalitsuse struktuurimuudatuste eelnõu teisele lugemisele.

Eelnõu puudutab nii MTÜ Visit Saaremaa tegevuse ümberkorraldamist vallavalitsuse stuktuuriüksuseks, muudatusi teenuskeskuste koosseisudes, sealhulgas infotöötajate koondamist, samuti ehitus- ja planeeringuosakonnas, majandus- ja haldusosakonnas, sotsiaalosakonnas ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas. Vallavalitsus soovis eelnõu vastu võtta kohe esimesel lugemisel ja arutelu käigus tundus, et nii ka läheb, kuid Saarlase fraktsioon teatas viimasel hetkel, et suunab õigusakti siiski teisele lugemisele.

Fraktsiooni esimees Vello Runthal selgitas, et põhjusi edasilükkamiseks on palju, kuid ennekõike soovitakse eelnõule teha parandusettepanekuid, mille ettevalmistamiseks jäi aega liiga väheks. Parandused puudutavad tema sõnul turismiteenistuse loomist, mis vajab veel kaalumist, aga ka eelnõu teisi osi.

Fraktsioonile on muu hulgas vastukarva see, kuidas teenuskeskuste töötajaskonda kokku tõmmatakse. Ühest küljest tekib küsimus, mis piirini tsentraliseerimisega minnakse ja kui kaugele seeläbi vald maapiirkondadest jääb, teine probleem on protsessi läbiviimine. “Ei saa nii, et koondamisteated on juba valmis kirjutatud, kuid alles nüüd tullakse volikogusse luba küsima. Et me oleme lihtsalt kummitemplid,” sõnas Runthal.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et uues struktuuris on arvestatud sellega, et kõik kohalikule omavalitsusele seatud kohustused oleksid täidetud, eelnõu vastaks ühinemislepingule ning Saaremaa jaoks väga olulised valdkonnad oleksid vallavalitsuse tasandil kaetud. “Sel põhjusel oleme näinud ette näiteks energeetika valdkonna nõuniku ametikoha ning turismi- ja turundusteenistuse loomise. Mõlemad valdkonnad on väga olulised ja vajavad veel enam tähelepanu,” rääkis ta.

Teenuskeskuste muudatused on vallavanema sõnul kavandatud nii, et piirkondade elanikel oleks jätkuvalt võimalik saada vajalikku infot võimalikult kodu lähedalt ja seda edaspidi koostöös raamatukogudega. “Sarnast mudelit kasutavad Eestis mitmed piirkonnad ja see on olnud ka riigi strateegiline suund, et info väljastajana üha rohkem raamatukogusid kasutada,” märkis Kallas.

Vallavanem nentis, et enamik muudatusi sooviti ellu viia alates 1. juunist ja sellel põhjusel soovis valitsus eelnõu menetleda märtsis ja aprillis. “Seoses kriisiga ei olnud võimalik seda teha ning nüüd lükkus otsustamine edasi maikuusse. Eelnõu sisu osas see midagi eeldatavalt ei muuda,” lausus ta.

Tagasi üles