Puuduv "sissekirjutus" jättis teise haiglajuhi tunnustuseta
Täiendatud vallavolikogu esimehe Tiiu Aro kommentaariga

MÄRT KÕLLI ütles, et peab tunnustuse saamist suureks auks. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaare linna sünnipäeval väljaantava teenetemärgi saab sel aastal Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli, tema kolleeg Edward Laane praagiti valikust välja, sest tal puudub Kuressaare "sissekirjutus".

Teenetemärgi saaja otsustas esmaspäeval Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjon ja juba samal päeval tekitas 9 häälega langetatud valik kriitikat.

Haigla juhatuse liikme esitasid teenetemärgi saamiseks haigla ja sealne kiirabi. Koos Kõlliga pakuti kandidaadiks haigla teine juhatuse liige dr Edward Laane. 

Komisjoni esimehe Anti Toplaane sõnul esitati kokku kuus kandidaati, kellest tingimustele vastas kolm. Märgi saamiseks on üks peamine kriteerium, et inimene peab omama registrijärgset elukohta Kuressaare linnas, märkis Toplaan.  

Väänatud määrus

Saaremaa vallavolikogu määruses "Tunnustusavaldused ja nende andmise kord" seisab, et igal aastal võib anda kuni kaks teenetemärki. Lisaks on määruses kirjas, et ettepanek aukodaniku nimetuse või teenetemärgi andmiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks.

Nii oli ka sel aastal, mil konkurss kuulutati välja 20. veebruaril vallalehes Saaremaa Teataja. 17. aprillil tegi vallavalitsus aga uue üleskutse ja väänas vallavolikogu määrust sellega, et pikendas tähtaega 30. aprilli keskööni. 

Anti Toplaane sõnutsi need reeglid teenetemärgi puhul tõesti sellised on, kuid ta lisas, et on olemas ka Kuressaare aukodaniku tiitel, mille puhul sellist sätet ei ole. 

Volikogu esimehe Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallase ettepanekul kuulutatakse seekord Kuressaare aukodanik välja aasta teises pooles.

Kollektiiv esitas mõlema

Määruses on aga selgelt kirjas, et aukodaniku tiitel antakse üle Kuressaarele linnaõiguste andmise päevale pühendatud pidulikul üritusel. Seni on aukodaniku tiitli pälvinud Arnold Rüütel ja Aarne Mikk.

Mare Kirr Kuressaare haigla kiirabist ütles, et esildis tehti koos kollektiiviga. Mõlema mehe kohta märkis ta, et 34 haiglas töötatud aasta jooksul ei ole tema sellist hoolivat suhtumist varem kohanud. Koroonakriisis paistis Kuressaare haigla kogu Eestis silma oma otsustava tegutsemisega. 

"Nad julgesid vastutust võtta," ütles Kirr, lisades, et Kõlli ja Laane tegutsemine ühendas ka kogukonda.

Kõlli, ema poolt juurtelt kuressaarlane, on oma sõnul formaalselt linnakodanik alates ajast, mil tuli 2015. aastal siia haiglat juhtima, kuid tegelikult on ta ennast kogu aeg siinseks inimeseks pidanud.

Teenetemärk antakse Anti Toplaane sõnul kätte pärast eriolukorra lõppu, kuid enne 28. maid, sest siis lahkub ametist Saaremaa vallavanem Madis Kallas, kes on ühtlasi ka Kuressaare linnapea. 

Aastatepikkune panus Kuressaarele

Vallavanem Madis Kallas FOTO: SH

Kuressaare teenetemärki on antud alati välja Kuressaare linna sünnipäeval 8. mail ja Kuressaare linna sissekirjutusega inimesele.

Teenetemärk antakse välja eelnevate aastate ja ka sama aasta alguse panuse eest Kuressaare linnale. Vaadates ka kõiki varasemaid teenetemärgi saajaid, on nende kõigi panused Kuressaare linna heaolusse olnud aastate, kui mitte aastakümnete pikkused. 

Sellel aastal oli esitatud mitmeid väärikaid kandidaate, aga võttes aluseks varasemat praktikat ja kehtivat korda, peab inimene linna teenetemärgi saamiseks omama sissekirjutust Kuressaare linnas.

Mitmed väärikad kandidaadid olid seda auhinda väärt ja komisjoni otsust teise võimaliku märgi osas ei saa peale komisjoni liikmete keegi kommenteerida, hääletamise õigus on ainult komisjoni liikmetel.

Kõik, mis puudutab koroonakriisi ja tööd, mida erinevad inimesed selle lahendamisel tegid, on väga suurt tunnustust väärt. Ei ole kahtlust, et üks olulisemaid inimesi selle kriisi ajal on olnud Edward Laane.

Tema panus on olnud hindamatu nii haigla ravipoole töö korraldamisel kui ka avalikkusele informatsiooni jagamisel. Vallavalitsuse poolt on meil soov kindlasti tänada inimesi, kes kriisi lahendamisele kaasa aitasid. 

Kõik see seisab aga ees pärast eriolukorra lõppu. Enne, kui suur oht ei ole täielikult möödas, ei tohiks veel kriisiga seoses valvsust kaotada. Praegu tuleb keskenduda ainult kriisist lõplikult välja tulemisele.

Avaldame tänu kogu haiglale

Anti Toplaan FOTO: valimisliitsaarlane.ee

Linna teenetemärgi kandidaate esitati 1. märtsiks kaks isikut, kellest vaid üks oli Kuressaare linna sissekirjutusega. On arusaadav, et sellel ajal oli avalikkuse tähelepanu suunatud päevakajalisemate teemade lahendamisele kui tavaolukorras. 

Palusin vallal kaaluda kandidaatide tähtaja pikendamist, et anda inimestele võimalus esitada kandidaatideks muu hulgas veel kestva kriisiga seotud eesliini inimesi. Ettepanek oli pikendada kandidaatide esitamist 1. maini, et komisjon jõuaks teha oma valiku. 

Palusin tähtaja saabudes kontrollida esitatud isikute elukohaandmeid, vastavalt statuudile, nii nagu seda on tehtud ka kõigil eelmistel aastatel. Seeläbi jäi alles kolm kandidaati, kelle nimed, andmed ja esitajapoolne teenete kirjeldus esitati kõigile komisjoni liikmetele seisukoha võtmiseks.

Valdav osa hääletas Märt Kõlli kandidatuuri poolt, kuid ka kaks ülejäänud kandidaati on väga tublid ja oma töös eeskujulikud Kuressaare linna elanikud.

Märt Kõlli poolt hääletanud komisjoni liikmed põhjendasid oma valikut lähtuvalt viirusega võitlemise kogemusest ja haigla panusest. Märt Kõlli isikus soovib vald linna tunnustusega avaldada tänu kogu haigla meeskonnale koroonaviirusega võitlemise eesliinil olemise eest.

Olen veendunud, et vald soovib eeloleva suve ja sügise jooksul eraldi tunnustada enamikku koroonaviirusega Saaremaal võidelnud isikuid. Linna teenetemärk on nende hulgast alles esimene. 

Tiiu Aro, kas otsus, anda märk vaid Märt Kõllile, on teie hinnangul aus?

Mul ei ole põhjust arvata, et Märt Kõllile teenetemärgi andmine on ebaaus…

Kuressaare linnakodaniku komisjon on oma valiku kehtiva määruse raames teinud.

Tunnustamise liigid on lisaks Kuressaare linna teenetemärgile ja aukodaniku tiitlile veel Saaremaa valla aasta inimene ja tegu ning Saare maakonna vapi- ja teenetemärk.

Valikuvõimalused on olemas, väärikad kodanikud ka. 

Tagasi üles
Back