Kohus ei vabastanud Andres Reinartit vahi alt

Eelistungi lõppedes selgus, et jaanuaris kolme inimese surma põhjustamise eest mõrvasüüdistuse saanud Andres Reinarti kohtuprotsess algab Kuressaare kohtumajas 22. oktoobril.  Kaitse taotlust – vabastada mees vahi alt – kohus ei rahuldanud.

Teisipäeval esitas kaitsja Anu Toomemägi kohtule taotluse mees vahi alt vabastada.

Reinarti kaitsja avaldas kohtu alla andmise võimalikkuse osas , et vaatamata sellele et kaitsja ei nõustu süüdistusaktis märgitud kuriteo kvalifikatsiooniga, mis võimaldaks taotleda ka süüdistusakti tagastamise taotluse esitamist, ei taotle kaitsja selle tagastamist ja peab võimalikuks esitatud süüdistusakti alusel kohtu alla andmist ja asja arutamist, sest lõppkokkuvõttes on prokuröri risk see millise süüdistusakti ta kohtumenetlusse esitab.

Kohtunik Rajar Miller leidis, et kohtu hinnangul vastab akt nõuetele ja küsimus kriminaalsüüdistuse kvalifikatsioonist on edasise menetluse teema.

"Kohtu alla andmiseks otseseid välistusi ei ole,"  kinnitas Miller.

Seejärel arutati kaitsja taotlust, kas tõkend ehk Andres Reinarti vahistamine vajaks muutmist. Anu Toomemägi sõnul peaks muutma tõkendi elukohast lahkumise keeluks.

Ühe põhjusena viitas kaitsja sellele, et kuna Reinarti üle peetakse kohut liikluskuriteo puhul pretsedenditu mõrvasüüdistuse alusel, tähendab see ilmselt väga pikka kohtuistungit ja kaitsja hinnangul ei peaks Reinart kogu see aeg viibima vanglas.  

Prokurör väitis vastu, et võimalike uute, just liiklusega seotud kuritegude toime panemise oht on suur. Küsimust on seni vahistamise pikendamisel arutatud kohtus juba kaks korda. Mõlemal korral, nii veebruaris kui aprillis jättis kohus Reinarti vahi all.

"Kui vabastada, võib Andres Reinart hakata uuesti alkoholi tarbima ja see võib viia uute ja fataalsete tagajärgedega kuritegudeni," rääkis Amur.

Kaitsja väitel on aga uuesti alkoholi kütkesse langemisele viitamine hüpoteetiline väide. "Tema karistus jääb 2012. aastasse ehk kaheksa aasta tagusesse aega," ütles kaitsja, kelle sõnul ei võimalda Reinarti tervislik seisund alkoholi tarbimist ega ka rooli istuda.

Andres Reinart lisas, et luustik on halvasti kokku kasvanud.

Rainer Amur ütles, et mees on liikumisvõimeline ehk võimeline rooli istuma: "Füüsilist takistust välisel vaatlusel ei ole."

Amur lisas, et enne vabastamise otsustamist on kohtul võimalik tutvuda eeluurimisel kogutud materjalidega.

Kolmapäeval kirjutas kohtunik Rajar Miller kohtumääruses, et vahistamise aluseks olnud asjaolud pole ära langenud ja Reinart võib jätkuvalt toime panna uusi kuritegusid.

Kohtunik viitas, et arvestades süüdistusaktis kajastatut kaldub süüdistatav alkoholi liigtarvitamisele. Kaitsja põhjendused süüdistatava halvast terviseseisundist ei põhjenda süüdistatavale kergemaliigilise tõkendi kohaldamist. Arstiabi on süüdistatavale vanglas tagatud.

Kohus nõustus prokuröri seisukohaga, mille kohaselt süüdistatava terviseseisund võimaldab tal liikuda, alkoholi hankida ja tarbida, seega võib süüdistatav vabaduses viibides jätkata alkoholi liigtarvitamist ja risk uute kuritegude toimepanemiseks on kõrge.

Andres Reinarti kohtuprotsess algab 22. oktoobril kell 10 ja kestab päeva või paari kaupa 14 päeva kuni 14. detsembrini. 

Tagasi üles