Koolidel ja lasteaedadel viiruse leviku takistamiseks ühiseid juhiseid ei ole

Pexels.com

FOTO: Koolitarbed. Foto on illustreeriv.

Vaikselt hakkab taas kätte jõudma aeg, kus mitmeid kuid tühjalt seisnud klassi- ja lasteaiaruumid lastega täituvad. Kas ja missugused saavad olema piirangud koroonaviiruse leviku takistamiseks, on hetkel veel lahtine.

Alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et lähtudes Terviseameti soovitustest otsustab lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle jätkuvalt kohalik omavalitsus. Haridus- ja Teaduministeerium lasteaedade jaoks juhendeid ei anna. Eelmisel nädalalal saatis vallavalitsus lasteaia juhtidele kirja, milles palus seoses COVID-19 viiruse levikuga Eestis läbi mõelda asutusepõhised kokkulepped ja töökorraldus. Nagu ikka, on ka viiruste puhul kesksel kohal isikliku hügieeni- ning pindade puhtuse hoidmine, isikukaitsevahendite kasutamine ja tervena kollektiivis viibimine. Seda kõike õpetavad lasteaiad igapäevaselt lastele ja räägivad vanematele ja selles osas ei ole midagi muutunud.

Kuna kõik lasteasutused on oma võimaluste poolest erinevad (näiteks sissepääsude võimaldamine, personali koosseis jne), siis ei saa me anda ühist käitumisjuhist seni, kuni Terviseamet pole teinud piiravamaid otsuseid. Lasteasutuse juhil tuleb koostöös personali ja hoolekogu jõuda konkreetse asutuse ettevaatusabinõude rakendamiseks mõeldud kokkulepeteni, mis hiljemalt uue õppeaasta alguseks on viidud ka iga lapsevanemani. Aeg näitab, et kõik vajavad rohkem ja veel rohkem selgitusi, et miks me midagi teeme ja miks just nii teeme.

“Oluline on koostöö ministeeriumi, valla, haridusasutuste, lapsevanemate ja laste vahel. Kindlasti on saab see töö olema pidev, vaatluse alla tuleb võtta mitmed lahendused, mida saab siis realiseerida vastavalt hetkeolukorrale," ütles abivallavanem Helle Kahm. "Meie soov on, et nii lasteaiad kui ka koolid annavad info otse lastevanemateni, arutavad läbi kitsaskohad ja võimalused. Tõsiasi on see, et see puudutab kõiki ühtviisi ja koos otsime me ka lahendusi,” lisas ta.

Tagasi üles
Back