Algas avalduste vastuvõtt 1. klassidesse ja lasteaedadesse

Kristina Õun
, Reporter
Copy
VARSTI KOOLI: Praegu veedab 6-aastane Kärt Johanson viimaseid kuid Kuressaare Tuulte Roosi lasteaias, kuid teeb ka kodus usinalt tööd selle nimel, et kooliminek kujuneks lihtsamaks ja sujuvamaks. Eriti ootab Kärt inglise keele õppimist ning loodab, et tema klassi satub ka paar sõpra lasteaiarühmast.
VARSTI KOOLI: Praegu veedab 6-aastane Kärt Johanson viimaseid kuid Kuressaare Tuulte Roosi lasteaias, kuid teeb ka kodus usinalt tööd selle nimel, et kooliminek kujuneks lihtsamaks ja sujuvamaks. Eriti ootab Kärt inglise keele õppimist ning loodab, et tema klassi satub ka paar sõpra lasteaiarühmast. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna alushariduse nõuniku Maarja Pildre sõnul mängib lasteaia valikul enim rolli pere elukoht. 

Pildre selgitas, et esmajärjekorras võetakse vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elavad lapsed, eelistades võimaluse korral neid, kelle õed või vennad käivad samas lasteasutuses. 

Teeninduspiirkonnas elavate laste järel võetakse vabade kohtade olemasolul esmajärjekorras vastu Saaremaa vallas elavaid lapsi ja seejärel lapsi, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Saaremaa vald.

I klassi õpilasi peaks tänavu sügisel olema ca 300. Esimestesse klassidesse vastuvõtu osas uuendusi ei ole, ütles Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna üldhariduse nõunik Õilme Salumäe. 

“Kõik 15.–31. märtsini esitatud avaldused loetakse esitatuks üheaegselt ning kuuluvad koos läbivaatamisele. Ajaliselt reastatakse avaldused, mis laekuvad pärast 31. märtsi. Arvuliselt jäävad uue õppeaasta esimesed klassid praeguste andmete alusel väiksemaks, kui olid eelmisel sügisel,” rääkis Salumäe. “Kuid arvestada tuleb sellega, et kooli võivad tulla ka mõned nooremad lapsed, kes 1. septembril pole veel koolikohustuslikus eas, ning teisalt on vanemal ka võimalus taotleda lapsele koolikohustuse edasilükkamist ühe aasta võrra.” 

Samuti võivad kooli astujate arvu muuta elukohavahetused ning seega saab kokkuvõtte teha alles pärast avalduste esitamise tähtaja lõppemist.

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust. Esmajärjekorras võetakse arvesse õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ning võtta kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi. Lapsevanem saab esitada taotluse oma lapsele elukohajärgse kooli määramiseks elektrooniliselt Saaremaa valla hariduse registrite keskkonna kaudu. Samuti võib taotluse esitada paberil. 

Iga kooli minev laps saab ka 200 eurot ranitsatoetust. 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles