E, 28.11.2022

Vallavalitsus alustab saarlastelt energiatoetuste avalduste vastuvõtmist

Homsest
Saarte Hääl
Vallavalitsus alustab saarlastelt energiatoetuste avalduste vastuvõtmist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Suur elektriarve lõi nii mõnelgi inimesel jalad alt.
Suur elektriarve lõi nii mõnelgi inimesel jalad alt. Foto: Urmas Luik

Saaremaa vallavalitsus hakkab energiakulu hüvitamise taotlusi vastu võtma alates neljapäevast, 13. jaanuarist.

Taotlusi saab täita iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee), saata e-postile (vald@saaremaavald.ee) ja soovi korral ka paberkandjal (maal piirkondlikes teenuskeskustes, Kuressaares Tallinna tn 10 asuvas vallavalitsuse sotsiaalosakonnas või ka posti teel).

Taotlusi hakkavad menetlema kõik valla sotsiaaltööspetsialistid ning taotluste vastuvõtmisel abistavad ka teenuskeskuste juhid ja infotöötajad.

„Saaremaa vallavalitsus otsustas energiahinnatõusu leevendusmeetme avalduste menetlemiseks ja töö paremaks korraldamiseks tööle võtta projektijuhi ja toetuste spetsialisti, et tagada kiire ning ladus inimeste abistamine,“ ütles sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd.

Toetuste spetsialist Ulvi Lehtsalu võtab taotlusi vastu igal tööpäeval (alates kella 9-st kuni kl 16-ni ja reedel kuni kl 12-ni, lõuna on kl 12–12.30) Kuressaares Tallinna tn 10 asuvas vallamajas kabinetis nr 104 (tel 5788 0074, ulvi.lehtsalu@saaremaavald.ee).

Samuti nõustab ta abi vajavaid isikuid toetuste määramist ja maksmist puudutavates küsimustes ning vajadusel abistab taotluse vormistamisel.

Energiakulude hüvitamisega seotud tegevusi Saaremaa vallas korraldab ja koordineerib projektijuht Thea Raik (tel 5400 5130, thea.raik@saaremaavald.ee).

Toetust makstakse üksikisikutele ja peredele, kelle kuu netosissetulek jääb alla mediaanpalga, mis on perekonna esimese liikme puhul 1126 eurot kuus. Pere iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme puhul lisatakse sellele 563 (koefitsient 0,5) ja alla 14-aastase liikme puhul 338 (koefitsient 0,3) eurot.

Näiteks kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel on netosissetuleku piiriks 2365; kahe täiskasvanu, ühe vähemalt 14-aastase ja ühe alla 14-aastase lapsega perel 2590 ning ühe täiskasvanu ja ühe vähemalt 14-aastase pereliikme puhul (see võib olla nii elukaaslane kui laps) 1689 eurot kuus.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh), kui on toimunud hinna suurenemine võrreldes jaanuariga 2021.a.

Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, s.t veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas.

Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved.

Toetuse maksmise osas tehakse otsus 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamisest. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Saaremaa vallas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Saaremaa valda registreeritud isikutel (vähemasti üks pereliige peab olema Saaremaa vallas registreeritud). Toetust saab taotleda alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Rohkem infot energiakulude hüvitamise kohta Rahandusministeeriumi kodulehel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.

Märksõnad
Tagasi üles