R, 1.12.2023

Mis on revisjonikomisjoni tööplaanis, mis põhjustas Harry Raudvere arvates tema ametist kangutamise?

Andres Sepp
, Saarte Hääle tegevtoimetaja
Facebook
Comments 1
Harry Raudvere. 
MATTI KÄMÄRÄ
Harry Raudvere. MATTI KÄMÄRÄ Foto: Põhjarannik

Saaremaa volikogu liikme volitused kolmeks kuuks peatanud Harry Raudvere hinnangul võis talle saatuslikuks saada revisjonikomisjonis kinnitatud tööplaan, mitte Nõmme raadios välja öeldud seisukohad. Vaatame, mis selles plaanis seisab.

«Ma mõistan, et tänane olukord on emotsionaalne ja kriitiline, aga paratamatult jääb mulje, et minu vastu suunatud rünnaku põhjused võivad seisneda muus,» kirjutas Raudvere Meie Maas avaldatud arvamusloos.

Raudvere kinnitas oma digiallkirjaga Saaremaa vallavolikogu revisjonikomisjoni protokolli 2. märtsil. Komisjon ise istus koos juba kuu aega varem, 3. veebruari.

10. märtsil avaldatud arvamusloos on Raudvere kindel, et «selle plaaniga tutvumine tekitas nii mõnelgi soovi saada minust kui revisjonikomisjoni esimehest kiiremas korras lahti.»

Ehk siis kuigi Saarte Hääle vahendusel avalikkuse ette jõudnud seisukohad on hukka mõistnud nii Raudvere koduerakond Isamaa, Saaremaa volikogu kõik fraktsioonid, sajad kommentaatorid kümnetes sotsiaalmeedialõimedes, siis Raudvere hinnangul on tema kangutamise taga Saaremaa vallavõimu koalitsioon, kes pelgab revisjonikomisjoni uurimist.

2022. aasta tööplaanis on

1. Teede ehituse planeerimine ja rahastamine

2. Vallale kuuluva vara kindlustamine

3. Ehituslepingud

4. Vallavalitsuse tegevuse hindamine

5. Õigusabilepingud

6. Saaremaa valla 2021. majandusaasta aruande läbivaatamine

Protokollis on põhjendatud ka iga tööplaanis oleva punkti eraldi.

1. Teede ehitus

Mõned valla piirkonnad saavad rohkem tuge kui teised, mistõttu on teede rahastamise valdkond tasakaalust väljas. Tõstatus küsimus, mis alustel moodustub remonti- ja hooldust vajavate teede nimekiri. Protsess peaks olema läbipaistev ja põhjendatud. Teede rahastamise mudel tuleks üle vaadata.

2. Vallale kuuluva vara kindlustamine

Vallavara kindlustamine on kaootiline, mitte süsteemne. Mitmeid kahjujuhtumeid ei ole hüvitatud kas põhjusel, et lepingud on olnud üldsõnalised või halvad. Vallale kuuluv kinnisvara peaks olema kindlustatud süsteemselt, vältimaks hiljem probleeme kindlustusjuhtumite saabudes. Üle tuleks kontrollida ka vallasvara kindlustamise olukord. Revisjonikomisjon ei pea mõttekaks vallasvara kindlustamist ning sellele raha kulutamist.

3. Ehituslepingud

Ehituslepingute maksumus kujuneb reeglina oluliselt suuremaks, kui hanke tulemusena kokku lepitud hind. Selline praktika muudab hangete korraldamise mõtte mõneti farsiks. Tuleb anda hinnang, kas selline praktika on tahtlik või on tõesti tegemist pigem paratamatusega.

4. Vallavalitsuse tegevuse hindamine

Revisjonikomisjon peab vajalikuks hinnata ka Saaremaa Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasust (seadustele vastavust) ja majanduslikku põhjendatust laiemalt. Leiame, et selline hindamine ei saa toimuda vaid mõnel konkreetsel juhul või nö projekti raames, millisel puhul vallavalitsus tea sellist hindamist oodata, vaid revisjonikomisjon peab kontrollima kehtestatud/kehtestatavaid õigusakte pisteliselt.

5. Õigusabilepingud

Valla esindamiseks õigusvaidlustes sõlmitakse palju kulukaid õigusabilepinguid, kuigi vallal on olemas palgalised juristid, kes peaksid kogu valla tegevuseks vajalikku kehtivat õigust peensusteni valdama ja suutma ka vallavalitsuse otsuste õiguspärasust kohtus tõestada. Vastasel korral tekib teatav vastutamatuse tunne: tehtud otsuste õiguspärasust peavad kohtus kaitsma eraldi palgatud advokaadid ja kaotuse korral saab alati advokaati süüdistada. Seega, selliste õigusabilepingute põhjendatus tuleb üle vaadata.

6. Püsitegevusena majandusaasta aruandele hinnangu andmine

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles