Sel suvel on teravalt tõusetunud küsimus: mida teha punasammastega? Valitsus on välisminister Urmas Reinsalu isikus lubanud, et aasta lõpuks on kõik sihukesed sambad Eesti maastikupildist kadunud. Samas on Saaremaal seni maha võetud vaid Torgu võidusammas, kodanikuallumatuse korras eemaldati Kaarma ühishaualt viisnurk ja Kaugatoma panga dessandi mälestuskivilt kadus teadmata asjaoludel graniittahvel.

Iseenesest ei ole võõrast ideoloogiat kandvate mälestusmärkide hävitamises midagi uut. Oli ju 1227. aastal Muhu ja Saaremaa vallutanud ristirüütlite esimeseks teoks "Saaremaa vaarao" merre uputamine.

1343. aasta jaagupipäeval mässama hakanud saarlased kiskusid omakorda nende jaoks võõrvõimu sümboliks olnud Pöide ordukantsi kivi kivi haaval laiali.