Näärimeeleolud Saaremaal 1960ndateL aastatel.
Näärimeeleolud Saaremaal 1960ndateL aastatel. Foto: ENDEL TILLING / MARE PORSI ERAKOGU

Riigitelevisiooni tarbeks kohalike uudislugude ülesvõtmise kõrval jäädvustas Endel Kurgpõld filmilindile tundide kaupa ka lihtsalt kohalikku olustikku, mis nüüd, aastakümneid hiljem annab huvitava pildi toonasest elust.