Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Häältelugemiskomisjon teeb täna valimistulemused Saaremaa vallas kindlaks lugedes hääletamissedelid veel korra üle.