VOLIKOGUS Koolide kärped, lisaeelarve ja isegi üks täiesti salajane punkt!

Andres Sepp
, Saarte Hääle tegevtoimetaja
Copy
Saaremaa vallavolikogu istung augustis 2022.
Saaremaa vallavolikogu istung augustis 2022. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Täna kel 13 algab raekojas Saaremaa vallavolikogu istung, kus arutatakse valla rahaküsimusi, koolide ja valla haldusettevõtete ümberkorraldamist ja algatakse ka detailplaneering Sikassaarde ülisuure päikesepargi rajamiseks. 

Päevakord: 

1. Saaremaa valla 2023. aasta I lisaeelarve I lugemine

2. Tornimäe Lasteaia liitmine Tornimäe Põhikooliga II lugemine

3. Tornimäe Põhikooli ümberkorraldamine II lugemine

4. Kahtla Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine II lugemine

5. Kihelkonna Kooli ümberkorraldamine II lugemine

6. Mustjala Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine II lugemine

7. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras II lugemine (Salme, Sõrve mnt 3)

8. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

9. Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

10. Kärla Spordihalli põhimäärus

11. Kuressaare Kultuurivara põhimäärus

12. Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse ümberkorraldamine

13. Saaremaa Haldus põhimäärus

14. Mõntu külas Mõntu sadama maa-ala II detailplaneeringu koostamise lõpetamine

15. Kaunispe küla Nigula, Lepametsa ja Lautri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

16. Sikassaare küla Mati detailplaneeringu algatamine

17. Kuressaare linnas Roomassaare tee 5 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

18. Saaremaa Vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine

19. Saaremaa Vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine

20. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemused

21. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (AK - AvTS § 35 lg 1 p 12)

22. Informatsioon

Tagasi üles