GALERII ⟩ Jagati välja Saaremaa täiskasvanud õppija nädala tunnustused

Copy

Kuni selle nädala lõpuni kestab järjekorras juba 26. täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mille raames toimub erinevais Eesti paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi.

Täiskasvanud õppija nädal on elukestvat õpet propageeriv üritus, et teadvustada elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse tähtsust ning selle üks eesmärke on tunnustada tublimaid tegijaid.

Teisipäeval toimus Kuressaare Raekojas Saare maakonna täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus tunnustati aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta õpitegu ja aasta õppijasõbralikku tööandjat.

Tunnustusi jagasid Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi, Saaremaa abivallavanem Riina Allik ja haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiil.

Saare maakonna aasta õppijaks 2023 on Mihkel Kembre, kes valiti üheteistkümne kandidaadi seast. Mihkel Kembre valiti ka üleriigiliselt aasta õppijaks.

Nelja aastaga omandas mees kesk- ja kõrghariduse ning ees ootab magistrikraad.

Mihkli edulugu haridusteel sai alguse esiklapse sünniga. Vallavalitsuses lapse nime registreerides küsis ametnik muu hulgas ka mõlema vanema hariduse kohta. Kui ema sai öelda, et tal on kõrgharidus, pidi Mihkel möönma, et temal on põhiharidus.

Selle peale tegi ametnik suured silmad ja küsis üle: „Oi, kas tõesti, kuidas siis nii?“. Piinlik hetk. See sai Mihklile otsustavaks tõukeks, et lõpetada katkenud haridustee. Aasta õppija tiitlile esitas Mihkli elukaaslane Kaili Adamson.

Aasta õppija 2023 nominentideks esitati veel Angela Randmets, kes töötab Kuressaare haiglas, Kairi Rakaselg (Hurtigruten Estonia OÜ), Kairit Toomsalu (Saare Humana), hobiaednik Katrin Reinhold, Kati Aus (Saaremaa vallavalitsus), Margot Ansper (Orissaare gümnaasium), ettevõtja Kaili Nugin, Gät Kallas (Saaremaa toetava hariduse keskus) ja Kristi Sillart (Kuressaare Nooruse kool).

Samas valiti ka seeniorõppijad, kelleks osutusid Urve Liiv ja Helvi Pihel. Seeniorõppijad ütlevad, et õppimine hoiab meeleolu erksa. Lahendatakse ristsõnu, loetakse palju, käiakse teatris, näitustel ja osaletakse muudes kultuurilistes ettevõtmistes.

Mõlemad naised võtavad osa väärikate ülikooli loenguprogrammist, olles kõige varasema sünniaastaga õppurid. Mõlemad ütlevad, et väärikad annavad jõudu, neile meeldib noorematega suhelda. Seeniorõppijad esitas väärikate ülikooli programmi juht Maie Meius.

Aasta koolitaja 2023 on Janika Pannel, kes töötab Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis täiskasvanute inglise keele õpetajana ja eesti keele kui võõrkeele õpetajana mitte-eestlastele ning inglise keele kursuste läbiviijana nii asutustele kui üksikisikutele.

Janika on hingelt koolitaja ja õpetaja, kusjuures ta pole laskunud mugavustsooni, vaid on alati kõigele uuele avatud nii õpikeskkonna kui õppevahendite osas. Juba aastaid on kõige kõrgemad riigieksami tulemused Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis olnud just inglise keeles. Janika on õpetaja, kellele on oluline ennast pidevalt täiendada ning jagada oma uusi teadmisi lisaks õppijatele ka oma kolleegidele.

Aasta koolitaja tiitlile esitas Janika Panneli Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas.

Aasta koolitaja kategoorias esitati veel nominendiks Margit Düüna, kes on koolitaja ettevõtlus- ja projektikoolituste valdkonnas, ning vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" paariskoolitajad Liina Kohu ja Mare Vogt.

Tartu ülikooli väärikate ülikool Saaremaal on Maie Meiusi eestvedamisel toiminud juba 12 aastat ja Ö-ülikool 7 aastat. Maie Meius on suutnud need ettevõtmised teha Saaremaa eakate seas ülipopulaarseks. Igaks uueks õppeaastaks on suutnud ta Kuressaarde organiseerida väga erinevaid ja huvitavaid lektoreid. Igal aastal on ta organiseerinud ekskursioone, teatrikülastusi, loodusretki ja muid huvitavaid ettevõtmisi. Saavad ju Ö-ülikooli tulla ka gümnasistid ja nooremadki.

Aasta õpiteo 2023 esitasid Heino Joandi, Marje Kelder ja Agnes Kamm, kes kõik osalevad väärikate ülikooli programmis.

Aasta õpiteo nominentideks esitati veel Saaremaa tansiöhtad, mida korraldab MTÜ Sõrvemaa Pärimuse Selts, ja vestlussari „Ettevõtlik inimene“ Liiva raamatukogus.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2023 on Ouman Estonia OÜ. Ouman valiti ka üleriigiliselt Aasta õppijasõbralikuks tööandjaks 2023.

Ouman Estonia üheks selgeks prioriteediks on töötajate teadmiste ja oskuste pidev arendamine kiiresti muutuvas keskkonnas. Strateegiline plaan sisaldab tehnoloogilise arengu teekaarti ja sellele tuginedes töötajate spetsiifiliste oskuste parandamist. Koolitusprogrammide hulka kuuluvad nii otseselt töösoorituse parandamiseks mõeldud koolitused kui ka üldharivad teemad. Koolitusvajaduse kaardistamiseks edastatakse töötajatele küsimustik soovitud koolituste kohta, mille vastuseid võetakse koolitusplaani koostamisel arvesse.

Ettevõttes on sõnastatud organisatsiooni põhimõtted ja uue töötaja sisseelamise programm, mille eesmärk on kiirendada ja lihtsustada uue töötaja sulandumist kollektiivi. On loodud mentorlusprogramm, mis annab võimaluse kiirendada töötajate arengut ning töötajatel jagada omavahel kogemusi ja ideid. Mentorlusprogramm on mentori ja töötaja vahel konfidentsiaalne ja põhineb usaldusel ja avatud dialoogil.

Aasta õppijasõbraliku tööandja esitas Oumani personalijuht Anna Sepp.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles