Orissaare näeks Maasilinna kogukonnakeskusena

Silvi Teesalu: “Praegu käivad seal kõik künkaid vaatamas ja needki on juba tuhandete poolt ära tallatud.”

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Saaremaa valla arengukavasse saadetavates ettepanekutes annavad tugevalt tooni haridusega seotud teemad ning rõhutatakse maagümnaasiumi vajalikkust Orissaares.

“Haridus on tõesti oluline teema meile,” kinnitas osavallakogu juht Silvi Teesalu. Olgugi et pärast ühinemist on gümnaasiumi säilimise osas neli aastat kindlust, tuleb vaadata tulevikku ja seda juba lasteaia tasandilt. 

Tulevikku suunatud õppesuunana nähakse IKT-õppe korraldamist alates 1. klassist. Teesalu sõnul tuleb juba noorest east peale kasutada ära tänapäevast huvi ja võimalusi tehnika vallas. Lapsed ei peaks tema sõnul vaid nutiseadmes istuma, vaid sellest peaks tõusma ka kasu. 

Orissaare osavallakogu näeks piirkondliku keskuse kõrval kogukondliku keskusena Maasilinna, kust võiks Orissaarde käia näiteks paadiliin. Maasilinna osas on kogukonnal suured soovid. 

Silvi Teesalu sõnul tuleb Maasilinn ellu äratada. “Praegu käivad seal kõik künkaid vaatamas ja needki on juba tuhandete poolt nii ära tallatud, et suisa ohtlikud, sellega tuleb tegeleda,” kinnitas ta. 

Ettepanekutes räägitakse maalinna varinguohtlike kohtade kindlustamisest, elektrisüsteemide kaasajastamisest, samuti infotahvlite ja viitade paigaldamisest.

Maasilinna saaks edukalt kasutada ka avalike ürituste läbiviimiseks. Samuti on pakutud sinna ujuvkai paigaldamist, korraldamaks paadisõite abajas ja ka Orissaare–Maasi liinil.

Paljude teiste ettepanekute kõrval on välja pakutud Orissaare tammega staadioni uuendamine. Osavallakogu arvates tuleks ka juurde luua mitmeid sportimisvõimalusi, näit rajada tenniseväljakud, uuendada pallimängude platse.

Kindlasti tuleks luua ja välja ehitada piirkondlik sotsiaalteenuste ja terviseteenuste keskus. Sellise keskuse olemasolu soovivad osavallakogu kinnitusel ka teised Ida-Saaremaa osavallad.

Ühe piirkonnas vajaliku ettevõtmisena nähakse ka kaasaegse 8-korterilise elamu rajamist Orissaarde üürituru leevenduseks. 

Seda oleks tarvis näiteks koolile vajalikele õpetajatele, aga ka ettevõtetele, kelle töötajatele oleks vaja elamispindu.

Erinevate valdade ettepanekuid vaadates hakkab tihti silma, et plaane peetakse vaid oma piirkonda silmas pidades. Üle-saaremaalisi mõtteid palju ei ole. 

Teesalu sõnul on sellega selline mure, et kuskil juba pea alati tehakse mingit asja ning seega ei peeta enam vajalikuks seda arengukavasse panna. 

Tagasi üles
Back