Torgu naistepäevapidu vallal pinnuks silmas

Lilled

FOTO: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond heitis Torgu kogukonnamaja pidajatele ette, et nende korraldatud naistepäevaüritus ei teeninud kohaliku kogukonna huve. Seda põhjusel, et 300 vallaelanikust oli osalenud vaid 17.

Valla kultuuri- ja spordiosakonna juht Aarne Põlluäär tõi näite, et üritusele olid kutsutud jumestaja ja juuksur, kes tegid kohaletulnutele meigi ja soengu, ning fotograaf, kes jäädvustas tulemuse. Pidu läks maksma 332 eurot.

“Vallaametnike kohus on tagada võrdne kohtlemine kogu valla territooriumil igas piirkonnas ja ei saa kuidagi heaks kiita toimunud ürituste kulutusi, millest kumavad otseselt läbi kitsa inimgrupi isikliku kasu laadsed kulutused,” teatas Põlluäär kirjas Torgu osavallakogu ja teenuskeskuse juhile.

“Ei ole mõistlik kasutada avalikku raha teenuspõhiste kulutuste katmiseks, millest saab hüve suhteliselt kitsas grupp inimesi,” kordas Põlluäär seda ka lehele, viidates, et järgima peab ühiseid põhimõtteid. “Avaliku ressursi kasutamine ei pea mitte ainult olema vastutustundlik, aga ka niimoodi näima,” võttis Põlluäär teema kokku.

Üsna pea on Põlluäärel ja abivallavanem Helle Kahmil plaanis minna Torgu rahvale neid põhimõtteid ka selgitama ning otsida inimesed, kes kohapeal üht või teist valdkonda vastavalt reeglitele vedama hakkaksid.

Torgu kogukonnamaja ja sealne kultuurielu oli teravalt teemaks osavallakogu üle-eelmisel koosolekul, kus sõrulased kurtsid, et raha kultuuriürituste korraldamiseks napib. Vald toetab küll MTÜ-na tegutseva kogukonnamaja toimimist 11 000 euroga, kuid sellest on 9000 maja ülalpidamiseks. Majas asub ka valla teenuskeskus. Jutuks on olnud ka võimalus, et Torgu kogukonnamaja saaks valla allasutuseks rahvamaja staatuses, nagu see teistes piirkondades on. Säärase võimaluse Aarne Põlluäär aga välistab. 

Torgu osavallakogu juht Kaupo Vipp ütles Saarte Häälele mainitud naistepäevapeo kohta, et kui 17 inimest 300 elanikust teeb ca 6 protsenti, peaks sama reegli järgi vaatama ka näiteks Kuressaare linna ürituste kohalkäimise protsenti. Saarte Hääle kiire arvutuse kohaselt teeks sarnase protsendi Kuressaares 780 inimest.

Kaupo Vipi sõnul oleks tõesti abiks, kui kohapeal oleks kedagi, kes koordineeriks üritusi ja vajadusel hoolitseks ka maja eest. See peaks olema mõni noorem inimene, kellel jätkuks entusiasmi. Sellise inimese leidmine Torgu oma kogukonnast on Vipi sõnul paraku üsna keeruline ehk pea võimatu.

Tagasi üles