N, 8.06.2023

Arhitektid sekkusid Muhu keskuse arendusse

Raul Vinni
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
MUHU MAJA ESKIISJOONIS.
MUHU MAJA ESKIISJOONIS. Foto: Eskiis/HANNES KOPPEL

Arhitektide Mark Grimitlihti ja Marii Prii-Pärna hinnangul ei ole Liivale rajatava Muhu Maja planeeringuprotsess käinud seaduspäraselt.

Saarte Häälega rääkides ütles planeeringu osas eraisikuna ettepanekuid teinud Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht, et detailplaneeringus äratoodud hoone paigutus, haljastus, avalik ruum ja ruumilise terviku lahendus jätavad liiga palju küsimusi ja võimalusi hoone projekteerimisel, mistõttu detailplaneeringu väljapanekule suunamine on olnud ennatlik.

“Näen, et parima ruumilise terviku lahenduseks peaks korraldama avaliku arhitektuurikonkursi,” ütles ta lehele, lisades, et praegu terviklikku lahendust ei ole.

Samuti ei ole detailplaneering tema sõnul olnud avalikul väljapanekul planeerimisseaduse järgi korrektselt. “Planeeringuga ei olnud võimalik tutvuda vastavalt seadusele määratud aja jooksul,” väitis Grimitliht, kes saatis oma vastuväited Muhu Maja detailplaneeringule 14. aprillil.

Mark Grimitliht: Parima ruumilise terviku lahenduseks peaks korraldama avaliku arhitektuurikonkurssi. 

Samal päeval saatis oma ettepanekud ja vastuväited Muhumaalt pärit arhitekt Marii Prii-Pärn. Praegu töötab ta arhitektina Saaremaa vallavalitsuses.

Prii-Pärn märkis, et Liiva keskusesse tähtsaima ristmiku äärde on koondumas vaid hallid platsid ja suured hoonemahud, mis ei toeta inimmõõtmelise ruumi põhimõtteid.

“Sellises ruumis ei ole jalakäijal ja jalgratturil mugav viibida ja liigelda. Samuti, mida laiem ja avaram ruum, seda suurem on oht selle läbimise kiiruse tõusuks autoliikluse poolt. Küla atraktiivsus on kahanemas ja potentsiaal vähenemas,” viitas ta.

Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Pille Tamm ütles, et arhitektuurikonkursi nõudmine ei ole vallavalitsuse arvates põhjendatud. Muhu valla üldplaneeringus konkursi nõuet Tamme sõnul sees ei ole.

“Teiste Liiva arenduste juures ei ole ühelgi puhul seni nõutud arhitektuurikonkursi korraldamist,” märkis ta. Seega oleks Tamme arvates üsna ebavõrdne hakata seda nüüd nõudma.

Nõunik Tamme sõnul ei ole nad ettepanekute tegijatega kohtunud. Planeeringu arutelul neid ei olnud. Muul ajal ta kokkusaamiseks võimalust ei leidnud. Samuti on Grimitlihtiga rääkinud nii Muhu Maja arendaja kui ka vallavanem. Seni pole ühist keelt leitud.

Tamme kinnitusel läheb menetlus nüüd tõepoolest pikemaks, kuid planeerimisprotsesside puhul on kõigil õigus arvata.

Ettepanekutega planeering on saadetud rahandusministeeriumisse järelevalvesse, kus selle lahendamiseks on aega 60 päeva.

Muhu Majast on räägitud ka kui ühest võimalikust kohast, kus võiks paikneda vallavalitsus.

MÄRKUSED

  • Lahendus ei arvesta ümbritsevat keskkonda 
  • Uus hoone on naaberkinnistu hoonetest kolm korda suurema ehitusaluse mahuga.
  • Samuti ei võta detailplaneering seisukohta tänava suhtes asetuse osas ega ka mõnel muul viisil arvesse väljakujunenud külastruktuuri.
  • Detailplaneeringu hoonestusala on ligikaudu 2000 m² ehk detailplaneering ei määratle uue hoone asukohta, mistõttu ei ole võimalik hinnata tekkivat ruumilist keskkonda ja detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine on ennatlik.

Mark Grimitliht

  • Kavandatava hoone maht ja ehitisealune pind ega eskiisil näidatud arhitektuurne lahendus ei arvesta ümbritsevat keskkonda. Planeeringuga kavandatava mahu ja eskiisil näidatud arhitektuurse lahenduse realiseerudes hakkaks hoone domineerima küla tähtsaima ehitise – Muhu Katariina kiriku ja teiste väärikate ehitiste – meierei, Tõnise jt üle. 
  • Kuivõrd praeguses planeeringulahenduses on jäetud arhitektuursed tingimused määramata, oleks parima lahenduse väljaselgitamiseks asjakohane määrata avaliku arhitektuurivõistluse kohustus.

Marii Prii-Pärn

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles