Kesklinna kiirusepiirangut eiravad pea kõik juhid

KIIRUSE MÕÕTMISEL selgus, et enamik autojuhte sõidab nii kesklinna poole kui ka sealt lahkudes kiirusevahemikus 35–40 km tunnis. Fotol PPA ametnikud Urmas Vilukas ja Geito Reek.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa valla liikluskomisjoni arvates on mõttekas kesklinna 30 km/h piiranguga ala algusse paigaldada künnised, kuna 80% juhtidest sõidab seal kiiremini, kui lubatud. Uuendatud kesklinn saab osaliselt 10 km/h kiirusepiirangu.

Kuressaare politsei patrulliteenistuse juhi Matis Siku sõnul on künniste paigaldamise soovitus tavaliselt viimasena võetav meede. 

Komisjoni palvel mõõtis politsei Tallinna tänava ja Pihtla tee ristmiku piirkonnas mõlemas suunas liikuva saja auto kiirust. Ühel suunal järgis 30 km/h piirangut 16 autojuhti ja teisel suunal vaid 12. 

“Eelnevast tulenevalt teeb liikluskomisjon ettepaneku paigaldada Tallinna tänavale kaks künnist. Üks 30 km/h alasse linna poole suunduva suuna sissesõidule enne ülekäigurada ohutussaare ja kõnnitee vahele ning teine kesklinna poolt tulles enne Tallinna tn 26 maja kõrval olevat ülekäigurada ohutussaare ja kõnnitee vahele,” seisab komisjoni protokollis. 

Matis Sikk ütles, et olukord vajab tõsist sekkumist ning seetõttu jõuti ka füüsiliste tõkete paigaldamise osas üksmeelele. Tema sõnul on see piirkond, kus on mõlemast suunast mitu ülekäigurada ja ristmikku. On ka Pihtla tee ristmik, mille vaadet varjab majasein. 

Seoses kesklinna ehitustööde lõppemisega ja ala liikluseks avamisega hakkab päris linnasüdames samuti kehtima uus piirkiirus. 

Valla ehitusinsener Madis Pihel ütles, et Torni tänava nurgast kuni kohtumajani, kus algab asfalt, on kiirusepiirang 10 km/h. See on siis teekonnal üle keskplatsi. Alal on peatumiskeeld ja hoiatusmärk, et jalakäijad liiguvad sõiduteel. Lossi tänava ülejäänud alal säilib 30 km/h kiirusepiirang.  Ühe suurema uuendusena muudetakse nii Torni-Tallinna kui ka Pargi-Lossi tänava peatee suunda. Tallinna ja Lossi tänav ei ole enam tulevikus peateed, vaid need on seotud Torni ja Lossi tänava Allee tänava poolse osaga. 

Rohu tänavale tuleb künnis

Valla liikluskomisjon tegi muude soovituste osas vallavalitsusele ka ettepaneku künnise paigaldamiseks Rohu tänava lasteaia ette. Samuti peetakse vajalikuks ülekäigurada Rehe tänavale Saaremaa ühisgümnaasiumi juurde. Komisjon toetas muu hulgas ka maanteeameti soovi kehtestada raskesõidukite tiheda liikluse tõttu 50 km/h kiirusepiirang lennuvälja lähistel asuvast puiduplatsist kuni Roomassaare sadamani. 

Seevastu Raudtee tänaval kiirusepiirangu kehtestamist komisjon ei toetanud, tuginedes samuti politsei mõõtmistele, mis jäid normi piiresse. 

Arutati ka liikluspeeglite kasutamist Kuressaares kehvema nähtavusega ristmikel. Üldine meelestatus nende suhtes on positiivne ning vastavalt võimalustele ja vajadustele hakatakse neid ka rohkem paigaldama.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles