Saaremaal on käimas nelja riigi kaitseväelaste ühisõppus Baltops. Kallaste rannas toimuval õppusel sooritatakse merelt erinevate sõidukitega maabumisharjutusi. Õppusest võtavad osa kaitseväelased USAst, Poolast, Rumeeniast ja Eestist. Panustamas on ka Eesti kaitseväe staabi- ja toetuslaev Wambola ning laevastiku staap, lisaks on kaasatud kaitseliitlased Saaremaa malevast.

Baltops eesmärk on läbi erinevate harjutuste edendada riikidevahelist üksteisemõistmist, usaldust ja kaitsevägede koostöövõimet. Läänemere piirkonnas peetaval õppusel harjutatakse koostööd nii merel, maal kui ka õhus.