Aastas tehakse poolsada aborti

GOAR KULDSAAR: “Paraku juhtub elus vahel olukordi, kus tuleb teha ränki otsuseid. Selline otsus on alati sügavalt tunnetatud ja suure südamevaluga tulnud.”

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kui aastas näeb Saare maakonnas ilmavalgust ligi kolmsada last, siis aborte tehakse poolsada.

Statistikaameti andmeil registreeriti mullu Saare maakonnas 307 sündi, ent tehti ka 48 meditsiinilist aborti – rasedus katkestati naise soovil või meditsiinilisel näidustusel.

Võrreldes viis aastat varasema ajaga on meditsiinilisi aborte siiski vähemaks jäänud – maakonna andmed näitavad, et 2013. aastal katkestati 66 rasedust.

Seda, et meditsiiniliste abortide arv on kõvasti kahanenud, näitab tõik, et 2001. aastal katkestati maakonnas koguni 171 rasedust. Võrdluseks – sünde registreeriti toona 318.

Esimene rasedus katkestati mullu seitsmel naisel. Viis aastat varem oli ainsagi lapseta naisi, kellele tehti abort, 17. Ühe lapse sünnitanud naistest katkestati järgmine rasedus mullu tosinal, 2013. aastal oli neid 19.

Kahe elussünni järel tehti abort eelmisel aastal 18 naisele, viis aastat varem aga 21-le. Kolm last sünnitanud naisi, kel neljas rasedus katkestati, oli üheksa (2013. aastal kaheksa). Neli last ilmale toonud naisi, kellele tehti abort, oli mullu üks, nagu ka 2013. aastal. Viis last sünnitanud naistest tegi mullu aborti üks, 2013. aastal aga mitte ükski.

FOTO: Liina Õun

“Statistikaameti andmed ei kajasta tegelikku olukorda,” kommenteeris neid arve Kuressaare haigla naistearst Goar Kuldsaar. “Meil oli eelmisel aastal vaid 19 patsiendi enda poolt soovitud raseduse katkestamist.”

Kuldsaare sõnul sisaldavad statistikaameti andmed ka neid raseduste katkestamisi, mis on olnud vajalikud meditsiinilistel näidustustel. “See ei ole aga olnud naise vaba valik,” tõdes günekoloog. “Looduse vastu ei saa ja see on meiepoolne abi, et probleem kiiresti lahendada.”

Kui abortide arvu vaadata, ei ole olukord Saare maakonnas Kuldsaare hinnangul halb. “Naiste teadlikkus on küllaltki suur,” leiab ta. 

Saaremaal oli eelmisel aastal vaid 19 patsiendi enda poolt soovitud raseduse katkestamist."

Meditsiiniliste abortide arv on märgatavalt kahanenud kogu Eestis. 2011. aastal oli neid 11 653, mullu 3800. Kui vaadata maakondade andmeid, siis tehti kõige rohkem meditsiinilisi aborte Harjumaal, 1894. Järgnevad Tartumaa (481) ja Ida-Virumaa (325). Hiiumaal tehti 14 aborti. Lapsi sündis mullu Eestis 14 270.

Kokku oli aborte ehk raseduse katkemisi või katkestamisi mullu Saare maakonnas 95. Kõige rohkem oli neid sel kümnendil 2014. aastal, 122. Kui vaadata ajas veelgi rohkem tagasi, siis 2001. aastal oli see näitaja koguni 226. Sel aastatuhandel esmakordselt jäi abortide koguarv aga alla saja.

Eestis oli raseduse katkemisi või katkestamisi kokku 5590. Neist 3800 olid meditsiinilised abordid.

Raseduskatkestuse andmekogule esitavad andmeid kõik Eestis rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused, kaasa arvatud eraarstid.

Tagasi üles