Laupäeval peeti Kudjapel jaanipidustusi, mängiti sportlikke mänge ning süüdati tuli. Lapsed said lustida batuudi peal ning jäätisega maiustada. Muusikat tegi Aare Tomson. Edaspidiste tegevuste rahastuseks heategevuslik küpsetiste laat.