Kohtusõda endise kultuurijuhiga maksis vallale 30 000 eurot

Andres Sepp
Copy
KUU AEGA Kihelkonna rahvamaja juhatajana töötanud Jüri Reede läks vallale kalliks maksma.
KUU AEGA Kihelkonna rahvamaja juhatajana töötanud Jüri Reede läks vallale kalliks maksma. Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

Enam kui aasta kestnud kohtuvaidlus läks Saaremaa vallavalitsusele maksma 30 000 eurot ja lõppes Jüri Reedega sõlmitud kompromisslepinguga.

Töövaidlust puudutavas tsiviilasjas nr 2-18-6884 sõlmitud salapärasele kompromissleppele viitava punkti leiab eelmisel nädalal vallavolikogu kinnitatud Saaremaa valla majandusaasta aruandest.

Liis Juulik
Liis Juulik Foto: Erakogu

Aruandes on kirjas, et tsiviilasi algas eelkõige töövaidlusest seoses ühe hallatava asutuse juhi töölepingu lõpetamisega. “Nõude osas 2018. aastal ei makstud midagi, tasuti ainult advokaadikulusid. 1.12.2018 seisuga eraldist moodustada kõnealuseks vaidluseks ei ole valla hinnangul vaja,” kirjutas vallasekretär Liis Juulik majandusaasta aruannet auditeerinud Tarmo Aderile maikuu lõpul.

Kümned tuhanded

Viimati avalikustasime veebruaris, et Jüri Reedega seotud vaidluste õigusabikuludeks kulus vallavalitsusel 2018. aastal 20 592 eurot. Selle teabe nõudis vallalt välja toonane volikogu revisjonikomisjoni juht Mart Maastik.

Kunagine riigiprokurör ja praegu juristina tegutsev Reede töötas eelmise aasta 1. märtsist 4. aprillini Kihelkonna rahvamaja juhatajana. Seejärel süüdistas Reede vallavalitsust vaid 900-eurose palga maksmises, kuigi palgajuhendi järgi peab ametnikele ja töötajatele maksma palka sarnastel alustel. Ta kirjutas töölepingu ülesütlemise avalduses, et palk peaks olema vähemalt 1600 eurot, kuid tööülesannete hulka ja sisu ning vastutuse astet arvestades 2900 eurot.

Vallavalitsus väitis vastu, et mees ei saanud katseajal tööga hakkama ja laskis ta lahti. Reede esitas seepeale kohtusse tsiviilhagid vallavalitsuse ja eraisikutena Kihelkonna teenuskeskuse juhi Eveli Aida, vallasekretär Liis Juuliku ja vallavanem Madis Kallase vastu. 

Eelmise aasta 23. mail palkas vallavalitsus kõiki juriidiliselt nõustama Tallinna advokaadibüroo NOVE. Kliendilepingus on sätestatud, et juhul, kui dokumente koostab büroo partner, on tema tunnitasu 198 eurot koos käibemaksuga. 2018. aastal esitas NOVE 18 arvet, kõikidele märgitud partner Veiko Puolakaineni nimi. Suurim, 6138-eurone arve saadeti vallale 1. augustil.

Kui vallavolinik Taavi Rauniste uuris 20. juunil volikogu istungil vallavanemalt, mida Reedega sõlmitud kokkulepe endas sisaldab, Madis Kallas seda ei avaldanud. Ta lubas seda Raunistele täpsustada eraviisiliselt.

Jüri Reede ütles Saarte Häälele, et töövaidluse lahendit ta kommenteerida ei saa, kuna sõlmitud kompromissleping sisaldab konfidentsiaalsusklauslit.

Taavi Rauniste ütles eile Saarte Häälele, et uuris kompromissi kohta, sest leidis selle aastaaruandes üllatusena. Varem oli sel teemal nii volikogu revisjonikomisjonis räägitud kui ka ajakirjanduses sõna võetud, kuid vaidluse lõppemisest ja sellega seotud kuludest pole vallavalitsus avalikkust teavitanud.

Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Boris Lehtjärv selgitas, et kompromiss on sõlmitud sel aastal ja komisjon võtab sellega kaasneva teise poolaasta tööplaani. “Sellised raha liigutamised vajavad tähelepanu,” kinnitas Lehtjärv eile Saarte Häälele. “Seal tekivad ka muud küsimused, näiteks miks ei mindud varem kompromissile, miks pidi kohtuvaidlusega edasi minema, kuigi tulemus oli teada.”

Saarte Hääl uuris eelmisel nädalal vallavalitsusest, kuidas saavad vallaeelarvest tehtud väljamaksed olla salajased. Toimetusele vastati, et kompromissleping on praegusel juhul vallale siduvam kui avaliku teabe seadus, mis ütleb, et vallaeelarve vahendite kasutamist ei saa salastada.

Küll aga oli vallasekretär Liis Juulik nõus avalikustama kogusumma, mis kulunud Jüri Reede kohtuvaidlusele. Selgub, et kahel aastal on vald maksnud 29 123 eurot, mis sisaldab ka kompromisslepinguga kaasnevat kulu.

Kulud firma kaudu

Vallavalitsuse ja Jüri Reede vaidluses on sees juriidiline vigur, millega Reede üritas oma firma Must Trust kaudu vallaeelarvest veelgi raha välja pigistada. Nimelt vormistas ta vaidluste menetlusdokumendid küll ise, kuid firma kaudu ja määras õigusabiteenuse hinnaks 165 eurot tund. See annab omakorda võimaluse eraisikuna kantud õigusabikulud vastaspoolelt hiljem kohtu kaudu sisse nõuda.

Saarte Häälele teadaolevalt on kõik sisulised vaidlused Reedega juba lõppenud, jäänud ongi vaidlused menetluskulude üle. Alles eelmisel nädalal tuli Tallinna ringkonnakohtust määrus, kus jäeti rahuldamata Reede apellatsioon seoses Liis Juuliku menetluskulude katmisega.

Teiste vaidluste kulud on vaidlustatud samuti ringkonnakohtus, kuid Jüri Reede sõnul ta neid tasuma ei pea. See on sätestatud 15. mail sõlmitud kompromisslepingus.

“Eeldatavasti peaks lõplikud lahendid saama hiljemalt sügisel, oleneb, kuidas kohtud töötavad,” ütles Liis Juulik.

Tagasi üles