Vald plaanib parklaks rentida krundi Garnisoni tänaval

Garnisoni 15 kolemaja lammutamine käesoleva aasta maikuu lõpul.

FOTO: SH

Kuressaare linna kesklinna lähiümbrusesse parkla rajamiseks korraldatud vähempakkumisel tunnistati edukaks Ogremor Holding OÜ pakkumine rentida viieks aastaks kinnistu Garnisoni tn 15. 

Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija ütles, et vähempakkumiste hindamiseks moodustatud komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku jätkata läbirääkimisi Ogremor Holding OÜ kui madalama hinnaga pakkumuse esitajaga. Firma pakkus 1559 m² suurust Garnisoni tn 15 krunti viieks aastaks renditasuga 4795,2 eurot aastas.

Ülejäänud pakkumiste osas tegi komisjon ettepaneku need tagasi lükata, kuna vallal puuduvad eelarves vahendid kinnistute omandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks pakkumises toodud hinnaga.

Lisaks Ogremor Holding OÜ pakkumusele laekus tähtaegselt veel kolm pakkumist. OÜ Saare Kinnisvara pakkus vallale müüa kinnistuid Tallinna 28 ja poolt kaasomandist Tallinna 30 (suurus 1030 + 308 m²). Monostone OÜ pakkus müüa Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 kinnistut (1985 m²).

Saaremaa tarbijate ühistu pakkus aga lausa kolme võimalust. Esiteks Raekoja tn 1 hoonestusõigust 2000 m2 suurusele kinnistu osale, teiseks Raekoja tn 1 asuva 80 parkimiskoha avaliku kasutusõiguse omandamist 10 aastaks ja kolmanda variandina osa kinnistust 58 parkimiskoha avalikuks kasutuseks rendileandmist 5 aastaks (1820 m²).

Leivategija märkis, et valla soov oli leida parklaks uus asukoht, mitte omandada kellegi teise juba toimiv parkla, mis tegelikult ei annaks linnas juurde ühtegi uut parkimiskohta. Lõpliku otsuse parkla rajamiseks teeb vallavalitsus.

Tagasi üles