Veevärgi arengukava näitab Muhu rahvaarvu tegelikust väiksemana

MUHU VALLAVANEM Raido Liitmäe ütles, et rahvastiku arvuga seotud viga hakkas kohe silma ka valla spetsialistidele.

FOTO: Maanus Masing

Kooskõlastusringile läinud Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 kipub saare elanike arvu vägisi tegelikust väiksemana esitama.

Kuigi Muhu saare elanike arv on ajavahemikul 2015—2019 tõusnud 1810 inimeselt 1876 inimeseni ehk kasvanud 66 elaniku võrra, jõuab AS-is Kuressaare Veevärk koostatud arengukava sootuks vastupidisele järeldusele. Kasutades liitmise asemel lahutamist, väidab dokument ekslikult, nagu oleks Muhu valla rahvastik viimase viie aastaga hoopiski 66 inimese võrra vähenenud. 

Ristates vigase tehte Saare maakonna negatiivse rahvastikuprognoosiga, maalib lappama läinud rehkendus Muhu saare tuleviku kohta üha trööstituma pildi. Nii väheneb arengukava koostajate hinnangul Muhu elanike arv 2030. aastaks 1661 inimeseni, mida on enam kui 200 võrra tänasest vähem.  

Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on Liiva küla olemasolevate ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja veevarustuse ringvõrgu rajamine. 

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et rahvastiku arvuga seotud viga hakkas kohe silma ka valla spetsialistidele. Eelseisval reedel toimub vallas ühisveevärgi arengukava teemaline koosolek, kuhu Muhu vald lisab vallavanema sõnul oluliselt parandusi ja täpsustusi.

Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise prioriteediks on Liiva küla olemasolevate ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja veevarustuse ringvõrgu rajamine. 

Arengukava I etapp viiakse ellu 2021. aastaks ja selle maksumus on 635 881 eurot. Teine etapp viiakse ellu 2023.—2030. aastal ja selle maksumus on 155 273 eurot.

Järgmise kahe aasta jooksul rajatakse veevärgi liitumispunktid vallamajale, tanklale, Meierei kinnistule ning 11 eramuga kinnistule, seega saab ühisveevärgiga liitumise võimaluse arvutuslikult 22 inimest. Kavandatud on ka reoveepuhasti rekonstrueerimine, mis sisuliselt tähendab uue puhastusseadme paigaldust. Kanalisatsioonivõrgu laiendamisega rajatakse liitumispunktid vallamajale ja seitsmele eramuga kinnistule, seega saab ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse arvutuslikult 14 inimest. 

Aastatel 2023—2030 luuakse liitumisvõimalus veesüsteemiga Kalapoe kinnistule ning varustatakse nii vee kui kanalisatsiooniga neli eramut. 

Tagasi üles